Biologiska mångfaldens dag - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-05-22

Biologiska mångfaldens dag

Idag, den 22 maj, är det den internationella dagen för biologisk mångfald. Sverige och världen bör skyndsamt värna om den biologiska mångfalden som minskar i oroväckande takt och är, precis som klimatkrisen, en av vår tids största utmaningar.

Rapporter från UN Scientific Panel on Biological Diversity visar att 75% av marken och 66% av havsmiljön påverkas extremt mycket av mänskliga faktorer. De främsta drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald är människans livsstil och vår ohållbara användning av naturresurser. Människan överbelastar naturen och det leder till klimatförändringar, brott mot mänskliga rättigheter och ojämlikhet. För att vi ska kunna möta framtida utmaningar måste vi på en individuell nivå ändra hur vi använder naturresurser. Lika viktigt är det att se över och ändra produktionskedjor och industrier. När det gäller vårt livsmedelssystem behöver vi ett transformativt hållbart system som arbetar för miljö- och klimaträttvisa. 

Våra naturresurser ska inte bara behandlas som en vara, vår överlevnad ligger i bevarade av den biologiska mångfalden. Detta kan inte göras utan att stödja småskaliga bönder och producenter, särskilt kvinnor, deras rätt att äga mark och producera egen mat på ett hållbart sätt som orsakar färre miljöskador.

I Angola odlar Amelia Antonio, Teresa Cazungo och Rosa Mulundo sina egna grödor och stöttas av vår partner ADRA. Foto Hope Khoza, Angola

ADRA, en av våra partnerorganisationer i Angola, arbetar med just detta och stöttar kvinnor att odla egen mat som i sin tur skyddar den biologiska mångfalden. I provinsen Malanje arbetar ADRA i 36 samhällen, i 14 kommuner i 6 distrikt. I Quela-distriktet har deras arbete hjälpt till med legaliseringen av kooperativ och hjälpt dem att få tillgång till mikrokrediter och att diversifiera sin livsmedelsproduktion.

Amelia Antonio, Teresa Cazungo och Rosa Mulundo, förmånstagarre av ADRA:s arbete i Quela, Angola. Foto: Hope Khoza

Amelia Antonio, Teresa Cazungo och Rosa Mulundo är förmånstagare av ADRA:s arbete i Quela. Dessa kvinnor är en del av småskaliga jordbrukskooperativ som odlar kassava, majs, nötter, chili och bönor. ADRA har hjälpt kooperativen med frön, bevattningssystem och en motorcykel för att hjälpa till att transportera en del av produkterna till de lokala marknaderna. ADRA har även annordnat utbildningar om hur bönder kan diversifiera sina kassavaprodukter till andra produkter som tvål, kakor och gödsel.

STÖD OSS