Rapportlansering: The Game Changer - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-03-08

Tid för EU att anta en feministisk utrikespolitik

Idag, på internationella kvinnodagen, släpper Concord Sverige tillsammans med Afrikagrupperna och 15 andra organisationer rapporten ”The Game Changer – how a feminist foreign policy could transform societies”. Rapporten syftar till att främja en feministisk utrikespolitik på europeisk nivå och tar inspiration från de senaste åtta årens erfarenheter av feministisk utrikespolitik i Sverige. 

Rapporten lyfter fram vikten av att stötta en feministisk utrikespolitik som ett sätt att förändra samhällen och gynna jämställdhet. Rapporten innehåller även rekommendationer för hur Sverige och EU:s medlemsstater kan integrera en feministisk agenda i utrikespolitiken, med fokus på att stärka kvinnors och flickors rättigheter, förebygga sexuellt våld och diskriminering samt att öka kvinnors deltagande och inflytande i politiska och ekonomiska beslutsprocesser. 

Tidigare fanns det förhoppningar om att 2023 skulle bli ett superår för jämställdhet och feministisk utrikespolitik inför Sveriges ordförandeskap i EU. Men efter regeringsskiftet övergavs den feministiska utrikespolitiken av den nya regeringen. 

Vi ser över hela världen konservativa, högerextrema och populistiska röster som vill begränsa flickors, kvinnors och hbtqi-personers rättigheter. En feministisk utrikespolitik måste ha som ambition att förändra världen – den måste gå långt bortom att räkna kvinnor. Den behöver vara normbrytande, intersektionell och rättighetsbaserad. Den måste genomsyra alla utrikespolitiska områden och den måste låta lokala organisationer leda.” – Anna Glover, policyrådgivare, Afrikagrupperna, som varit med och tagit fram rapporten.  

Efter två mandatperioder med en feministisk utrikespolitik har vi sett viktiga exempel på vad en feministisk utrikespolitik kan bidra till för global jämställdhet. Till exempel har den väckt globala diskussioner om makt, resurser och genus. Läget i världen med flera och överlappande globala kriser och en fortsatt backlash mot jämställdhet gör kampen för jämställdhet mer aktuell än någonsin och en feministisk utrikespolitik är ett viktigt verktyg för det. 

Rapport – The game changer

Ladda ned eller högerklicka för att läsa digitalt

(4 Mb)
STÖD OSS