Afrikagrupperna söker styrelseledamöter - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-02-16

Afrikagrupperna söker styrelseledamöter

Är du intresserad av att engagera dig som styrelseledamot i Afrikagrupperna?

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Vi samarbetar med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi har tre temaområden: SRHR, Mat och markrättigheter samt Naturresurser, företag och mänskliga rättigheter.

Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten, såväl i Sverige som i södra Afrika, och ger i uppdrag till kansli och regionalt kontor att utföra arbetet. Ledamöterna i styrelsen utses av Afrikagruppernas medlemmar på årsmötet.

Arbetsuppgifter

Som styrelseledamot åtar du dig att:
* Närvara när styrelsen sammanträder minst 5 gånger per år.
* Lägga tid för inläsning och förberedelser inför varje styrelsemöte, för att kunna bidra med god leverans i styrelseuppdraget.
* Åta dig och fullgöra uppgifter inom styrelsens arbete, såsom deltagande i någon av styrelsens arbetsgrupper.
* Agera kontaktperson för någon utav Afrikagruppernas lokalgrupper

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
* Känner ett engagemang för Afrikagruppernas arbete och frågor.
* Vill bidra till ett gott styrelsearbete.
* Är, eller inför uppdraget blir, medlem i Afrikagrupperna.

Det är särskilt önskvärt/meriterande är:
* Att du har erfarenhet av engagemang i Afrikagrupperna, exempelvis i en lokalgrupp.
* Att du har erfarenhet från arbete och/eller kunskap och Södra Afrika och Afrikagruppernas tematiska frågor.
* Att du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med ekonomi på strategisk nivå.

Ordinarie ledamöter väljs för en mandatperiod på två år, suppleant väljs för ett år.  Är du eller någon du känner intresserad av att delta? Anmäl ditt intresse, eller nominera någon du anser passande till valberedningen@afrikagrupperna.se senast den 18e mars.

Var god notera att engagemang i Afrikagruppernas styrelse är ideellt.

Har du frågor angående engagemanget? Kontakta gärna oss på valberedningen@afrikagrupperna.se

STÖD OSS