Världsaidsdagen 2022 - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-01-13

Världsaidsdagen 2022

Översatta delar av pressmeddelande från UNAIDS

Ojämlikheter (inequalities) står i vägen för möjligheterna att stoppa aids. Som det ser ut nu kommer världen inte att nå de globala målen som handlar om aids. UNAIDS nya rapport, Dangerous Inequalities, visar hur bristande jämställdhet och skadliga genusnormer gör det svårare att få ett slut på aidsepidemin. Men den visar också att om världens ledare genomför kraftfulla åtgärder för att ta itu med ojämlikheter kan vi få aidsresponsen tillbaka på rätt spår.

Rapporten Dangerous Inequalities tar upp effekterna av ojämlikhet pga kön, av ojämlikhet som nyckelpopulationer möter och av ojämlikhet mellan barn och vuxna. Den visar hur minskade ekonomiska resurser gör det svårare att ta itu med dessa ojämlikheter.

Ojämlikheternas effekter på kvinnors risk att smittas av hiv är särskilt tydliga i Afrika söder om Sahara. Där 63 % av alla nya hivinfektioner 2021 drabbade kvinnor. Tonårsflickor och unga kvinnor (15-24 år) löper tre gånger större risk att smittas av hiv än tonårspojkar och unga män i samma åldersgrupp. Den drivande faktorn är makt.

Skadliga maskulinitetsnormer avskräcker män från att söka vård. Medan 80 % av kvinnorna som lever med hiv fick behandling 2021, var endast 70 % av männen under behandling. Att främja jämställdhet gynnar alla.

Barn och vuxna har inte samma tillgång till vård och livräddande behandling. Medan över tre fjärdedelar av de vuxna som lever med hiv får antiretroviral behandling, får bara drygt hälften av barnen som lever med hiv medicinerna. 2021 var 4 % av alla som lever med hiv barn, men de utgjorde 15 % av alla aidsrelaterade dödsfall. Att minska behandlingsklyftan för barn räddar liv.

Diskriminering, stigmatisering och kriminalisering av nyckelpopulationer kostar liv. Ny analys visar ingen signifikant minskning av nya infektioner bland homosexuella män och andra män som har sex med män varken i västra, centrala, östra eller södra Afrika. Runt om i världen är det fortfarande 68 länder som kriminaliserar sexuella relationer mellan personer av samma kön. Homosexuella män och andra män som har sex med män, som bor i afrikanska länder med de mest repressiva lagarna, är mer än tre gånger mindre benägna att känna till sin hivstatus än deras motsvarigheter som bor i länder med minst repressiva lagar, där framstegen går mycket fortare.

Citat UNAIDS chef Winnie Byanyima:
The world will not be able to defeat AIDS while reinforcing patriarchy. We need to address the intersecting inequalities women face. In areas of high HIV burden, women subjected to intimate partner violence face up to a 50% higher chance of acquiring HIV. Across 33 countries from 2015-2021 only 41% of married women aged 15-24 could make their own decisions on sexual health. The only effective route map to ending AIDS, achieving the sustainable development goals and ensuring health, rights and shared prosperity, is a feminist route map. Women’s rights organizations and movements are already on the frontlines doing this bold work. Leaders need to support them and learn from them.

We know what to do to end inequalities. Ensure that all of our girls are in school, safe and strong. Tackle gender-based violence. Support women’s organisations. Promote healthy masculinities—to take the place of the harmful behaviours which exacerbate risks for everyone. Ensure services for children living with HIV reach them and meet their needs, closing the treatment gap so that we end AIDS in children for good. Decriminalize people in same-sex relationships, sex workers, and people who use drugs, and invest in community-led services that enable their inclusion — this will help break down barriers to services and care for millions of people.

What world leaders need to do is crystal clear. In one word: Equalize. Equalize access to rights, equalize access to services, equalize access to the best science and medicine. Equalizing will not only help the marginalised. It will help everyone.

Läs UNAIDS World Aids Day Report 2022 här:

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/dangerous-inequalities_en.pdf

UNAIDS kampanj Equalize!

◼ Lika tillgång till rättigheter
◼ Lika tillgång till (hälso)service
◼ Lika tillgång till vetenskap
◼ Lika tillgång till resurser

Att eliminera hivrelaterade ojämlikheter – att nå de som har lämnats utanför och ta itu med de grundläggande orsakerna till sårbarhet och utanförskap – kommer att kräva ytterligare resurser och förändrade arbetssätt. Bara om vi uppbådar viljan att mobilisera dessa resurser kommer vi att kunna få ett slut på aids.

STÖD OSS