GE PLATS! En guide för säker och meningsfull inkludering av det lokala civilsamhället - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-12-07

GE PLATS! En guide för säker och meningsfull inkludering av det lokala civilsamhället

Civilsamhällets utrymme krymper världen över och aktivister för demokrati och mänskliga rättigheter får svårare att verka och arbeta fritt. Svenska utlandsmyndigheter bör ta sitt ansvar för att stötta det lokala civilsamhället. Det arbetet börjar med meningsfulla, säkra och inkluderande relationer och möten. Både fysiska och digitala.

Denna guide är ett bidrag till detta viktiga arbete och riktar sig till dig som arbetar på en svensk utlandsmyndighet. Baserat på våra partnerorganisationers erfarenheter har vi sammanställt information och rekommendationer kring hur svenska utlandsmyndigheter kan bygga relationer och samarbeta med civilsamhällesorganisationer. Med denna publikation vill vi också uppmana Sveriges regering och Utrikesdepartementet att garantera att svenska utlandsmyndigheters arbete med civilsamhällesorganisationer globalt blir standardiserat och mer enhetligt.

Vi 24 organisationer, samtliga medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civilsamhällets demokratiska utrymme, står bakom rapporten:

Act Svenska kyrkan
Afrikagrupperna
Centerpartiets internationella stiftelse
Fonden för mänskliga rättigheter (MR-fonden)
IM – Individuell Människohjälp
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
Kristna fredsrörelsen
Kvinna till Kvinna
LSU
MyRight
Naturskyddsföreningen
Palestinagrupperna Sverige

Plan International Sverige
PMU
Right Livelihood
Rädda Barnen
Svenska missionsrådet
Svalorna Indien Bangladesh
Svalorna Latinamerika
Swedwatch
Union to Union
Vänsterns Internationella Forum, Världsnaturfonden WWF
We Effect

STÖD OSS