Ta kampen för global jämställdhet, Billström - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-10-25

Ta kampen för global jämställdhet, Billström

Kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter är hotade runt om i världen. Sveriges röst för global jämställdhet måste fortsätta ljuda starkt, skriver 18 organisationer med en uppmaning till den nya regeringen.

Det pågår en allvarlig tillbakagång mot flickors, kvinnors och hbtqi-personers rättigheter globalt. Den har förvärrats av covidpandemin i form av utebliven skolgång för flickor, ökad mödradödlighet och ökat våld mot kvinnor i alla åldrar. Vi ser en generell tillbakagång för demokratin och mänskliga rättigheter i världen. Mat-, vatten- och klimatkrisen försvårar ytterligare. Men tillbakagången drivs också av politiska makthavare som i globala sammanhang för fram en människosyn som präglas av rasism, homofobi, transfobi och ett starkt motstånd mot idén om jämställdhet.

Sveriges röst för global jämställdhet har, oberoende av politisk färg, länge varit bland de starkaste i världen. Nu behövs den mer än på länge. Därför vänder vi oss till den nya regeringen, och särskilt till dig som utrikesminister, Tobias Billström, med en uppmaning om att fortsätta och växla upp arbetet.

Regeringar runt om i världen har länge sett Sverige som en ledare i det globala jämställdhetsarbetet med sin feministiska utrikespolitik och starka och effektiva bistånd. Inom EU och FN har Sverige varit en viktig aktör som tagit strid och skapat allianser för kvinnors och flickors rättigheter, inte minst i frågor som rätten till fri och säker abort och hbtqi-personers rättigheter.

Du har sagt i medier i dagarna att jämställdhet är ett kärnvärde för den nya regeringen. Detta välkomnar vi, liksom att kvinnors och flickors rättigheter lyfts som en prioriterad fråga för biståndet. Samtidigt vill vi understryka att ett starkt och effektivt bistånd är avgörande för jämställdhetsarbetet.

Du gjorde också tydligt att innehållet i politiken är det viktiga – inte vad den kallas. Vi kan bara instämma i att vad man gör av politiken är helt avgörande. Här är några exempel på vad vi anser att svensk utrikespolitik, med de utmaningar världen står inför, bör innehålla:

  • Ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av utrikespolitiken; biståndet, diplomatiska relationer, klimatarbetet, utrikeshandeln och inte minst säkerhetspolitiken.
  • Ett systematiskt arbete för att förändra diskriminerande lagstiftning, maktstrukturer och normer. Biståndet spelar här en unik roll, till exempel genom insatser för att motverka genusrelaterat våld och förändra könsnormer som begränsar flickors, kvinnors och hbtqi-personers möjligheter och rättigheter.
  • Stöd till lokala organisationers kamp. Civilsamhällesaktörer i all sin bredd, från kvinnorättsförsvarare, organisationer som arbetar för flickors rättigheter, trosbaserade aktörer och hbtqi-organisationer, till de som arbetar med ett äldreperspektiv på jämställdhet, är avgörande för att skapa förändring men hotas i allt större omfattning av auktoritära krafter.

Sveriges starka tradition av att driva global jämställdhet bygger på att regeringar från olika politiska partier valt att aktivt prioritera frågan. En satsning på jämställdhet kräver ledarskap och prioriteringar som speglas i åtaganden, budget och politiska avvägningar. Det är väldokumenterat att det är feministiska rörelser, förhållningssätt och metoder som är mest effektiva för att driva på jämställdheten världen över. När nu regeringen, till vår besvikelse, överger den uttalat feministiska utrikespolitiken vill vi ändå uppmana dig, Tobias Billström, att fortsätta med ett tydligt politiskt ramverk för jämställdhet som håller ihop arbetet och sätter färdriktningen.


Feministisk utrikespolitik har varit ett sådant ramverk som har gjort skillnad i både ord och handling – även om vi ofta fört fram hur politikens genomförande bör förbättras. Till exempel har den feministiska politiken bidragit till att Sverige tagit en ledarroll i att lyfta kvinnors och flickors roll i fredsprocesser och i att driva frågor som rätten till fri abort i internationella samtal. Den har riktat mer resurser till jämställdhetsinsatser, och till lokala organisationer som kämpar för kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter. Detta arbete behöver fortsätta och intensifieras i samarbete med de länder som allierat sig med Sverige för att driva globala jämställdhetsfrågor framåt.

Vi ser fram emot konstruktiv dialog med dig, Tobias Billström, om hur Sverige, inte minst med ett stundande ordförandeskap i EU, kan ta ytterligare steg i arbetet för global jämställdhet och visa världen att Sverige är en ledare att räkna med.

Underskrifter, samordnade av CONCORD Sverige:
Anna Nilsdotter
generalsekreterare WaterAid
Anna Tibblin
generalsekreterare We Effect
Caroline Björkdahl
ordförande Svalorna Latinamerika
Erik Lysén
chef Act Svenska kyrkan
Ingela Holmertz
generalsekreterare RFSU
Jennifer Vidmo
generalsekreterare ActionAid Sverige
Kerstin Bergå
ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
Lena Sundh
ordförande Operation 1325
Lena Thurang
tf generalsekreterare Läkare i Världen
Lotta Sundelin
verksamhetsledare Svalorna Indien Bangladesh
Louise Lindfors
generalsekreterare Afrikagrupperna
Malin Nilsson
generalsekreterare IKFF
Mariann Eriksson
generalsekreterare Plan International Sverige
Mattias Brunander
tf generalsekreterare Diakonia
Petra Tötterman Andorff
generalsekreterare Kvinna till Kvinna
Prudence Woodford-Berger
ordförande PRO Global
Malin Flemström
vd The Hunger Project
Ulrika Grandin
verksamhetschef UN Women Sverige

STÖD OSS