UTTALANDE om att USA:s högsta domstol river upp abortbeslut - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-06-27

UTTALANDE om att USA:s högsta domstol river upp abortbeslut

Att USA efter femtio år beslutat att rätten till abort inte längre omfattas av konstitutionellt stöd är ett hårt slag mot alla världens kvinnor! Det är ett direkt hot mot de mänskliga rättigheterna såsom rätten till hälsa och även de ekonomiska och sociala rättigheter som finns reglerade genom FN. De konservativa krafter som genom Trump vunnit mark i Högsta Domstolen, vill inskränka människors fri- och rättigheter på ett sätt som för tankarna till de mörkaste dystopier. Att USA, med dess geopolitiska och ekonomiska maktställning, och som tyvärr inte heller ens ratificerat Kvinnokonventionen, nu tar dessa sjumilakliv åt fel håll är en varningsklocka för hela världen. Vi måste kraftsamla och möta dessa krafter med mobilisering, mod och solidaritet med de drabbade!

Det finns inget sätt att statistiskt hämma antalet aborter genom lagstiftning, det enda som händer med ett förbud mot abort är att det utförs medicinskt osäkra, farliga, olagliga aborter och att de kvinnor med störst social och ekonomisk utsatthet är de som drabbas hårdast. De som har pengar kan resa, till en annan stat eller ett annat land och utföra en säker och laglig abort. De som saknar medel tvingas antingen föda barn mot sin vilja eller riskera livet och hälsan med ett illegalt ingrepp.

#ståuppföraborträtten #RoeVWade #Abortionrightsarehumanrights

Foto: Gayri Malhotra
STÖD OSS