Sammanfattning Stockholm+50 - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-06-17

Sammanfattning Stockholm+50  

För femtio år sedan var FN:s första miljömöte, som hölls i Stockholm, en kraftfull start på många globala miljöprocesser. I början av juni hölls mötet återigen i Stockholm men blev nu ett möte där många röster påpekade att det går för sakta i miljö- och klimatarbetet som är akut.

Afrikagrupperna var ackrediterade till Stockholm+50 och bjöd in ungdsomsaktivisten Jakapita Kandanga från Fridays for Future i Namibia och Sara Tingström från WWF Sweden Youth att delta. Syftet var att främja ungdomsrepresentation på konferensen och lyfta behovet av unga röster i FN rum och vid förhandlingsborden. Afrikagrupperna ville genom att ackreditera dessa organisationer lyfta unga aktivisters arbete som exempelvis WWF Sweden Youths arbete med “youth washing” och Fridays for Futres globala arbete för klimaträttvisa, med strålkastarljuset på den aktivism och arbete som pågår i Namibia och södra Afrika.  
 
Under två dagar närvarade tusentals makthavare, politiker och organisationer från hela världen för diskussioner och anföranden, parallellt pågick ett rikt seminarieprogram. Konferensen enades om 10 punkter i den så kallade Stockholmsagendan:  
 
1. Sätt människans välmående i första rummet, för en hälsosam planet och för allas välstånd.  

2. Erkänn och implementera rätten till ren, hälsosam och hållbar miljö genom att uppfylla visionen från princip 1 från 1972 års Stockholmsdeklaration. 
 
3. Anta en systemövergripande förändring av vårt nuvarande ekonomiska system för en hälsosam planet. 
 
4. Stärk genomförandet av befintliga nationella åtaganden för en hälsosam planet, genom att förstärka nationell miljölagstiftning, budget, planeringsprocesser och institutionella ramverk. 
 
5. Säkerställ att offentliga och privata flöden är i linje med åtaganden för miljö, klimat och hållbar utveckling. 
 
6. Skynda på systemövergripande omställning av de sektorer där det finns störst effekt att hämta, så som livsmedel, energi, vatten, byggnader, tillverkning och mobilitet 
 
7. Återuppbygg förtroende för samarbete och solidaritet. 
 
8. Stärk och ge ny energi åt det multilaterala systemet. 
 
9. Erkänn ett ansvar för framtida generationer som en hörnsten för gott beslutsfattande. 
 
10. Ta vidare resultaten från Stockholm+50 genom att stärka och ge ny energi åt pågående internationella processer, så som FN-högnivåmötet Summit of the Future 2023. 

STÖD OSS