Intervju med Jenny Mark Ketter - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-06-13

Intervju med Jenny Mark Ketter – Afrikagruppernas nya styrelseordförande

Varför har du valt att engagera dig i Afrikagrupperna?

Afrikagrupperna tar tag i de frågor som aktivister lyfter i södra Afrika och skapar utrymme för att jobba med dem i Sverige. Det bygger ihop vår värld. Vi lever i en värld där utmaningarna är globala, samtidigt som att det ofta är de lokala och regionala initiativen som påverkar livsvillkoren. Därför behöver man arbeta i både stora globala perspektiv och på lokal regional nivå. Afrikagrupperna har också identifierat tematiska arbetsområden – maktförhållanden, resursfördelning, klimat, matsäkerhet, demokrati, kvinnors rättigheter – och alla dessa är sammankopplade och utgör avgörande beståndsdelar i bygget av en mer rättvis och jämlik värld.  

Vad betyder/innebär solidaritet för dig?

För mig är solidaritet ett sätt att stötta varandra, att dela motgångar, kamp och ett ansvar. Solidaritet är ett förhållningssätt, som lägger grunden och bygger förutsättningar för att  tillsammans ta oss an de enorma utmaningar vi står inför. Att agera utifrån ett solidariskt perspektiv ger oss kraft att göra skillnad. 

Varför är det viktigt att engagera sig? I lokalgrupper? I styrelsen?

Engagemang är allt. Det är en hjärtefråga för mig. Det är en drivkraft till att skapa förändring. Engagemang har också en spännvidd som är jätteintressant; stort, litet, kraftfullt, pyrande, långsamt, långsiktigt, snabbt, starkt och aktivt. Engagemang kommer inifrån, det är en drivkraft för att man vill någonting. Engagemang är ju det som också skapar aktivitet. Vill man förändra och skapa skillnad så engagerar man sig. Kan man hitta en kanal att engagera sig i, i den form som passar en, så är det en bra situation som får en väldigt positiv utväxling. Jag hoppas att Afrikagrupperna kan bli plattformen för fler och fler engagerade framöver. 

Varför valde du att ställa upp i valet av ny ordförande?

Att få möjlighet att bidra till Afrikagrupperna och partnerorganisationers arbete är fantastiskt för min del. Att få arbeta för att stärka rättighetsinnehavare genom frågor och arbetssätt som skapar förbättringar i livsvillkor är viktigt för mig. Rättighetsarbete och utvecklingsarbete i komplexa situationer har jag arbetet med länge och genom Afrikagrupperna kan det internationella perspektivet nu få ta mer utrymme igen. Tidigt såg jag att Afrikagruppernas arbete med klimaträttvisa och klimatfrågor kopplade an till mitt stora klimatengagemang som växt under de senaste åren. Att AG jobbar med aktivister i södra Afrika och tar klimatfrågan på stort allvar och driver det som en påverkansfråga, visar på förståelsen av att det är genom att arbeta både globalt och lokalt som vi kan åstadkomma förändring. Vi lever ju i en global värld och den största utmaningen vi står inför är klimathotet. I klimatarbetet är Afrikagrupperna tillsammans med partnerorganisationer redan en stark aktör. Det är väldigt positivt!  

Vilka kompetenser har du med dig till ditt nya uppdrag?

Jag har en lång erfarenhet av arbete i civilsamhället; både som volontär, medlem, styrelsemedlem och tjänsteman. jag har jobbat i en likvärdig organisation länge, och tar med kompetenser ifrån det. En av de starkaste kompetenserna är min drivkraft för rättvisa, att verka för att skapa förutsättningar för människor leva i sin fulla potential och en förståelse för ett rättighetsbaserat och inkluderande arbete.  

Jenny Mark Ketter, styrelseordförande Afrikagrupperna

STÖD OSS