UTTALANDE FÖR MILJÖ- OCH KLIMATRÄTTVISA INFÖR STOCKHOLM+50 - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-05-09

UTTALANDE FÖR MILJÖ- OCH KLIMATRÄTTVISA INFÖR STOCKHOLM+50

Den 2-3 juni står Sverige värd för FN-konferensen Stockholm+50.
I ett gemensamt uttalande lyfter 26 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer sina förväntningar på konferensen. De vill se konkreta resultat som både svarar upp mot miljö- och klimatkrisernas allvar och främjar principer om rättvisa, jämställdhet och rättigheter.

Ett halvt sekel efter att den första internationella miljökonferensen hölls i Stockholm kommer länder, civilsamhället och andra aktörer åter samlas i staden i syfte att påskynda det globala miljö- och klimatarbetet. Konferensen Stockholm+50 tar ett brett grepp om miljö- och klimatutmaningarna världen står inför och har som ambition att skynda på genomförandet av de delarna i de Globala målen.

I ett gemensamt uttalande framför 26 medlemsorganisationer i CONCORD Sverige vad de vill att konferensen ska leda till. De understryker att diskussioner och resultat måste genomsyras av följande principer: 

  • Global rättvisa: de som bidragit mest till miljö- och klimatkriserna måste ta störst ansvar i att hantera dom, och de som drabbas hårdast måste ges stöd och ha inflytande över lösningarna. 
  • Jämställdhet och rättvisa mellan generationer: Miljö- och klimatarbete måste vila på en intersektionell maktanalys, stärka kvinnor och flickor inflytande, och utgå från barn, unga och kommande generationers intressen. 
  • Mänskliga rättigheter i fokus: Rättighetsbaserade miljö- och klimatinsatser måste främjas och rätten till en ren, hälsosam och hållbar miljö säkerställas. 
  • Brett och meningsfullt deltagande från civilsamhället – däribland urfolk och lokalsamhällen, fackföreningar, kvinnoorganisationer och ungdomsrörelsen – måste både prioriteras under konferensen och understödjas i dess slutdokument. 

Uttalandet lyfter nio konkreta förslag på åtgärder som bör finnas med i konferensens rekommendationer, och på andra sätt främjas under mötet, för att Stockholm+50 verkligen ska få betydelse i omställningen till en miljömässigt hållbar, inkluderande och rättvis värld.  

Uttalande STHLM +50

PDF

Ladda ned (639 Kb)

STÖD OSS