VÄRLDEN I POLITIKEN - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-05-04

Kartläggning av riksdagspartiernas politik för en global hållbar utveckling

Inför valet 2022 har CONCORD Sverige tagit fram en unik granskning av riksdagspartiernas utrikes- och biståndspolitik. Kartläggningen visar att många partier saknar konkreta förslag på reformer för att hantera flera av vår tids största utmaningar.

Många riksdagspartier har uppdaterat sin politik på områden som exempelvis feministisk utrikespolitik, och fler tar upp klimatkrisen i sina partidokument. Samtidigt fattas ofta konkreta förslag eller utvecklade resonemang om hur de vill driva förändringen.

Kartläggningen innehåller en summerande tematisk jämförelse av partiernas utrikes- och biståndspolitik, och deras ställningstagande i relation till Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU). Därefter följer en ingående granskning av varje riksdagspartis partidokument, beslut och ställningstagande i områden som är relevanta för CONCORD Sveriges medlemsorganisationer.

Ladda ned eller läs den online

Kartläggning

Kartläggning av riksdagspartiernas politik för en global hållbar utveckling

Ladda ned (1 Mb)

STÖD OSS