Afrikagrupperna är medarrangörer till Mänskliga Rättighetsdagarna 2022 - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-02-17

Afrikagrupperna är medarrangörer till Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Afrikagrupperna är medarrangörer till Mänskliga Rättighetsdagarna 2022, som är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, förtroendevalda och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. I november äger forumet rum på Conventum i Örebro med temat ”Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”. 

Idag hotas de mänskliga rättigheterna på många nivåer: av klimatförändringar, populism och anti-demokratiska krafter. När ojämlikheten ökar i en alarmerande hastighet tycker vi att MR-Dagarna är en viktig plattform för att mobilisera, samla kraft, dela kunskap och nå ut till olika människor och organisationer. Vi vill dela med oss av ett perspektiv på mänskliga rättigheter som utgår från vårt samarbete med civilsamhället i södra Afrika. Genom vår kunskap i dessa frågor och vårt breda nätverk hoppas vi bidra till inspiration, kreativitet och samarbetsglädje i arrangörsgruppen. – Louise Lindfors, Generalsekreterare, Afrikagrupperna

Forumet arrangeras årligen i olika städer i Sverige och syftar till att lyfta frågor om mänskliga rättigheter högre upp på den politiska dagordningen. Syftet är även att bredda och fördjupa det offentliga samtalet om mänskliga rättigheter och erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna på lokal, nationell och internationell nivå.

Tema för 2022 års MR-dagar är Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet. Caroline Matsson, projektledare för MR-dagarna, hoppas att genom programmet kunna visa på hur främjandet av sociala och ekonomiska rättigheter kan verka trygghetsskapande och hur det kan vara mer effektivt att arbeta förebyggande för att undvika otrygghet och säkerhetshot än att agera reaktivt.

Forumet besöks årligen av 3 000-5 000 deltagare. Programmet genomförs med omkring 150 seminarier, workshops, föreläsningar och kulturinslag. Under två fullspäckade dagar möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade för att inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter.

STÖD OSS