Öppet brev till regeringen - Afrikagrupperna

Nyhet 2021-05-27

Öppet brev till Sveriges regering om situationen i Cabo Delgado, Moçambique

Situationen för människorna i den konfliktdrabbade och exploaterade regionen Cabo Delgado i norra Moçambique har länge varit svår och blir snabbt alltmer katastrofal. Den fruktansvärda attacken mot staden Palma i mars i år är endast ett i en lång rad av övergrepp mot lokalbefolkningen.

Gasfyndigheterna i havet utanför Cabo Delgados kust är bland de största som någonsin upptäckts. De tros vara värda över 500 miljarder kronor och har lockat många utländska företag. I exploateringens spår har svåra väpnade konflikter blossat upp och förvärrats. Över 500 familjer ur lokalbefolkningen, som i generationer främst levt av småskaligt fiske, har tvingats bort från sina hem och sin försörjning utan meningsfull konsultation eller skälig kompensation för att ge plats åt gasinfrastrukturen. Inte heller har utlovade arbetstillfällen blivit verklighet i nämnvärd utsträckning. Enligt UNHCR ökar antalet personer på flykt från området och antalet internflyktingar i norra Moçambique (internally displaced persons) uppskattas i dagsläget till omkring 700 000. Även Amnesty International rapporterar om urskillningslöst och grovt våld mot civilbefolkningen, begått av såväl landets säkerhetsstyrkor, privata säkerhetsstyrkor som oppositionella islamistiska grupper. Över 2800 personer har dödats. Journalister som rapporterar om våldet i regionen och dess kopplingar till fossilgasprojekten har trakasserats, torterats och i vissa fall försvunnit spårlöst. Många bedömare anser att krossade förväntningar om att gasfyndigheterna ska lyfta regionen ur fattigdom och bortglömdhet har varit avgörande för den våldsamma utvecklingen och terrorgruppernas framväxt. Den humanitära situationen och den utbredda korruptionen i landet var svår redan innan konflikten bröt ut 2017, och har bidragit till omfattande fattigdom och undernäring.

Redan innan gasanläggningarna är färdigbyggda beräknas stora växthusgasutsläpp ske i regionen samtidigt som FN bedömt Moçambique som ett av de tre länder i Afrika som är mest utsatt för klimatförändringar. För inte länge sedan ödelades en av landets största städer, Beira, i jättecyklonen Idai och även provinsen Cabo Delgado var hårt drabbad av en andra cyklon under samma period som drev hundratusentals människor på flykt. Klimatförändringarna hotar både liv och försörjning bland de 75 procent av befolkningen som livnär sig på jordbruk. Därtill förstör exploateringen oåterkalleligt oersättliga naturvärden, inte minst känsliga marina miljöer.

Även om gasprojekten stannar upp tillfälligt eller permanent på grund av den osäkra situationen har de redan innan gasen faktiskt börjat utvinnas orsakat stor skada för lokalbefolkningen. Utöver det ovan nämnda, har det franska olje- och gasbolaget Total förklarat att det på grund av ”force majeur” avbryter arbetet på sin LNG-anläggning utanför Palma, tills säkerhet och stabilitet återställts. Dess lokala underleverantörer ser därmed ut att lämnas i sticket.

Människorna i Cabo Delgado med omnejd som drabbats av konflikten är i akut behov av omvärldens stöd och solidaritet. Den internationella humanitära hjälpen är underfinansierad och räcker inte för att alla behövande ska få sina mest grundläggande behov tillfredsställda. Inte heller når hjälpen alla behövande. Internationella organisationer inte fått tillträde till området kring Palma. Den svenska regeringen måste agera kraftfullt utifrån sin kompetens för att stoppa övergreppen, lindra den akuta nöden och stödja långsiktiga insatser för att de berörda människorna ska kunna leva i trygghet och försörja sig långsiktigt.

Vi uppmanar Sveriges regering att skyndsamt:

  • Driva på i EU och FN för att stödja befolkningen i Cabo Delgado, med såväl förstärkt omedelbar humanitär hjälp som långsiktigt stöd
  • Uppmana FNs särskilda rapportör om situationen för människorättsförsvarare, FNs särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och miljö och Afrikanska kommissionen för mänskliga rättigheter att utreda den våldsamma situationen i Cabo Delgado och hålla alla inblandade parter, som Moçambiques regering och de inblandade fossilbolagen, ansvariga för sina brott
  • Agera för att alla offer för våldet orsakat av företag eller andra aktörer i Cabo Delgado ska få upprättelse och kompensation
  • Uppmana regeringen i Moçambique att stoppa slumpmässiga fängslanden av journalister, aktivister och civilpersoner, stoppa censur av media och tillsätta en transparent utredning av begångna försvinnanden och övergrepp
  • Aktivt engagera sig i FN-processen för ett bindande avtal för företags ansvar för mänskliga rättigheter (UN Binding Treaty on Business and Human Rights), i syfte att säkerställa att ett kraftfullt regelverk ska finnas på plats snarast möjligt

För Afrikagrupperna,
Generalsekreterare Louise Lindfors

Francisco Milamba är en av de fiskare som har påverkats av naturgasprojektet Bild: Justiça Ambiental

STÖD OSS