Parul Sharma tilldelas Solidaritetspriset 2020 - Afrikagrupperna

Nyhet 2021-03-14

Parul Sharma tilldelas Solidaritetspriset 2020

Afrikagruppernas Solidaritetspris år 2020 tilldelas MR-juristen och hållbarhetsexperten Parul Sharma. Hon har under årens lopp visat på enorm integritet, kraft och pondus i sitt värv genom att tydligt ta ställning och kommunicera sin syn på problem och möjliga lösningar kring hållbarhetsutmaningar.

Parul har ­ett djupt ­engagemang i hållbarhetsfrågor och mänskliga rättigheter både i Sverige och internationellt. Hon är aktiv i flera civilsamhällesorganisationer och har även spelat en viktig roll i Sveriges Agenda 2030-arbete samt med att utbilda näringslivet inom mänskliga rättigheter. Hon är idag VD för The Academy for Human Rights in Business och arbetar med rådgivning inom hållbarhetsfrågor samt granskningar av västerländska produktionskedjor i högriskländer, Parul är även Regional Director South Asiapå People’s Vigilance Committee on Human Rights, en organisation som arbetar med barnrätt, kvinnorätt och miljöfrågor, med fokus på klimaträttvisa.

Parul Sharma visar ett stort mod och engagemang för de mest utsatta och delar med sig av sin kunskap på ett generöst och tillgängligt sätt som ger ringar på vattnet. Parul Sharma omsätter solidaritet i praktiken och mobiliserar både resurser och uppmärksamhet på världens viktigaste jämlikhetsfrågor.

”När jag först läste att jag är år 2020’s solidaritetspristagare blev det en omvälvande emotionell upplevelse. Min första tanke var: ”Jag? ett solidaritetspris från Afrikagrupperna? Otroligt!.” Det finns inga gränser för min tacksamhet och den ödmjukhet jag känner inför detta pris. Jag hyser en oerhört djup respekt för Afrikagruppernas arbete och att deras medlemmar nominerat mig stärker min energi att fortsätta kampen något oerhört. Solidaritet för mig handlar om kampen för jämlikhet, och den kampen passar in på så många områden idag. Flickebarnens rättigheter, ensamkommandes situation, flyktingar, minoriteter, ursprungsbefolkningar, företagens ansvar – ja alla områden. Solidaritet är ett sentiment som frodar jämlikhet! Tack Afrikagrupperna, prispengarna kommer uteslutande att gå till mitt stipendieprogram för flickebarns eftergymnasiala studier i Indien.” – Parul Sharma

Solidaritetspriset delas ut årligen av Afrikagrupperna och pristagaren utses av styrelsen efter nomineringar från medlemmar och allmänhet. Ovan motivering är hämtad ur några av de många nomineringar som inkommit.

Parul Sharma
STÖD OSS