En annorlunda skolstart i Moçambique - Afrikagrupperna

Nyhet 2020-09-11

En annorlunda skolstart i Moçambique

Den här terminen blev skolstarten annorlunda i Moçambique. Det råder nationellt nödläge på grund av coronapandemin och skolorna är stängda vilket har fruktansvärda konsekvenser främst för flickor. När skolorna håller stängt blir flickor isolerade i hemmet. Under pandemin har familjer också förlorat ekonomisk försörjning och det sociala skyddsnät skolan innebär. När flickor inte får gå till skolan skenar risken för genusbaserat våld, tonårsgraviditeter ökar och tvångsäktenskap blir fler. Redan innan nedstängningen var tidiga graviditeter vanligt förekommande och tvångsäktenskap ett utbrett problem.

I Moçambique blir 33,2% av alla flickor i urbana miljöer och 44,4% av alla flickor på landsbygden gravida innan de fyllt 18 år. Moçambique är också ett av de länder med högst andel tvångsäktenskap i hela världen och 48% av alla ungdomar är gifta innan de fyllt 18 år. En lag mot tvångsäktenskap instiftades i landet 2019 men problemet är fortfarande utbrett och lagen behöver implementeras bättre.

Ju längre tid skolan är stängd desto mer växer risken för att flickor aldrig kommer tillbaka till klassrummet. Många blir bundna till hemmet, tar hand om familj eller tvingas leta efter inkomst och mat för att överleva landets nu höjda fattigdomsnivåer. Flickor behöver verkligen skolans rum och vår partnerorganisation UNDE arbetar intensivt för att säkra tillgången till utbildning. Madalena Sidumo som samordnar UNDEs rådgivningsprogram ser en oroväckande utveckling.

– “På grund av social distansering går inte flickor till skolan och vi noterar regelbundet att både oönskade tonårsgraviditeter och våld i hemmet ökar”, säger Madalena

Utmaning att ställa om inför terminsstarten
I Moçambique utgör barn upp till 17 år halva befolkningsmängden och över 8 miljoner är nu drabbade när skolorna stängt. I landet har distanslärande blivit ett stort bekymmer då 74% av alla barn lever i hem utan elektricitet och det är svårt att få tillgång till internet. Även att öppna upp skolan kommer bli en utmaning. Under isoleringen har många skolor förlorat tillgång till vatten från leverantörskedjor som avbrutits. Att inte ha rent vatten i skolorna när de får öppna innebär stora hygienrisker och kan medföra andra sjukdomar som kolera och undernäring.

Stöd UNDEs tjejklubbar och underhåll av skolor 
UNDE är ett studentnätverk som jobbar för en säker skolgång utan trakasserier, kränkningar och förtryck. De sprider även information och kunskap som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Nu erbjuder UNDE alternativ och försöker ställa om till digital utbildning och har startat upp en telefonstödlinje “UNDE TALK TO ME”. Nätverket vill också se till att skolarna är väl rustade när de öppnar upp igen. De tillhandahåller därför ansiktsmasker, hygienartiklar och förser skolorna med rent vatten i så kallade ”tippy tap” tankar. Då flickor är de som möter de största riskerna utanför skolan vill UNDE se till att de skyddas extra mycket och har därför utvecklat deras populära tjejklubbar.

”Föratt ta i tumeddenna situation har UNDEs tjejklubb nu utvecklat aktiviteter för medvetengörande, även om det inte varit lätt på grund av de begränsningar som landets nödläge kommit med, men vi tror att vi med dessa åtgärder kan lindra lidandet för många flickor”, säger Madalena

Restriktioner som krävts för att kontrollera pandemin har haft en rad bieffekter och konsekvenser som sett olika ut i olika kontexter. Men en sak är tydligt, patriarkala strukturer gör att flickor och kvinnor drabbas hårdare. Därför är det viktigt att ha en feministisk analys i grunden för att kunna utveckla och anpassa aktiviteter för de unga och mest utsatta. “Att jobba feministiskt är inte lätt, det är väldigt svårt men det är något vi ska lyckas med. Det kräver mycket mod och kraft.”, avslutar Madalena

Victorino Promoja och Celestino Gilo från UNDE samt Lina Dombe (mitten) rektor på skola i Pemba.

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS