Soweto Uprising – lika aktuellt idag som 1976 - Afrikagrupperna

Nyhet 2020-06-16

Soweto Uprising – lika aktuellt idag som 1976

Idag firas Youth Day i Sydafrika till minne av Soweto Uprising som började 16 juni 1976. Två år tidigare när afrikaans infördes som obligatoriskt undervisningsspråk parallellt med engelska började svarta studenter att organisera sig. Tvånget att undervisas på den vita apartheidregimens språk väckte motstånd. Under samma tid växte Black Consciousness Movement (BCM) sig starkare, en anti-apartheidrörelse för politisk medvetenhet. Den 16 juni 1976 samlades tusentals studenter för att fredligt demonstrera mot apartheidregimens direktiv i solidaritet med BCM. Studenterna möttes av tungt beväpnad polis som kastade tårgas och sköt mot dem. Minst 176 personer dödades av polisen. Detta polisvåld triggade uppror som spred sig över hela landet och höll i sig till följande år.

Idag kan vi se att historien upprepar sig och kroppsliggörs genom #blacklivesmatter. Det känns tungt att vi 44 år senare inte kommit längre när det gäller att utrota den strukturella rasismen. Men går vi till historien kan vi även se att civil olydnad och motstånd mot systematiska orättvisor och förtryck lönar sig! Knappt 15 år efter Soweto Uprising var apartheidregimen på fall. På senare år har vi i södra Afrika sett hur studentrörelser som #feesmustfall och #rhodesmustfall återigen tagit form under nya paroller men med samma budskap och ambitioner att fälla rasistiska och vita institutioner.

Vi vet också tack vare historien att förändring inte kommer från förtryckarna, förändring kommer från de förtrycktas mobilisering och kamp för lika rättigheter!

I solidaritet då, i solidaritet nu!

#BlackLivesMatter #youthday #sowetouprising

STÖD OSS