Vi välkomnar Afrikagruppernas nya styrelse! - Afrikagrupperna

Nyhet 2020-05-26

Vi välkomnar Afrikagruppernas nya styrelse!

I lördags, den 23 maj 2020, anordnade Afrikagrupperna sitt första digitala årsmöte. Givet situationen med covid-19 var möjligheten att ordna ett sedvanligt fysiskt årsmöte uteslutet. Istället fick vi ställa om och köra digitalt. Trots nya tekniska omständigheter och olika nivå av digital erfarenhet bland medlemmar och årsmötesarrangörer så gick mötet superbra!

41 medlemmar loggade in på lördag morgon för att utöva sitt demokratiska inflytande, vilket faktiskt var fler deltagare jämfört med 2019!

Under dagen rapporterades Afrikagruppernas verksamhet för 2019 och budget och planer för 2020 presenterades. Nytt för i år var att förutom att generalsekreterare och ordförande rapporterade på verksamheten för 2020 så gavs lokalgrupperna utrymme att rapportera på sin verksamhet för den gångna året- något som blev väldigt uppskattat.

En viktig fråga för årsmötet 2020 var Afrikagruppernas nya styrdokument som både skulle workshoppas, justeras efter yrkanden och sedan antas. Processen med att arbeta fram det nya styrdokumentet har letts av en arbetsgrupp i styrelsen och pågått i över två år och bland annat inkluderat två större remissrundor till lokalgrupperna. Uppdraget har varit att ta fram ett renodlat strategiskt dokument som ska ersätta nuvarande ”Långtidsplan” och det så kallade programmet. Årsmötet beslutade att dokumentet ska heta ”Värdegrund”. Värdegrunden kommer att ligga som näst högsta styrdokument för organisationen, under stadgarna och ägs av årsmötet.

Årsmötet tackade även av Nike Dahlskog, Afrikagruppernas ordförande sedan två år tillbaka (samt engagerad  i styrelsen sedan  7 år tillbaka), som avgick från posten. Till ny ordförande valdes istället Anette Zetterlund. Anette började sitt engagemang i Afrikagrupperna i Malmös lokalgrupp på 80-talet. Under 2019 har hon suttit med i styrelsen som ersättare.

Styrelse 2020-2021:

Ordinarie ledamöter, 9 stycken
Annette Zetterlund, ordförande (Nyvald,1 år)
Johan Sävström (1 år kvar)
Beatrice Amsenius (Omvald,2 år)
Karin Björnberg (Omvald,2 år)
Ulrika Ferrinho Ribohn (Nyvald,2 år)
Anna Stevenson (Nyvald,2 år)
Erika Lind (Fyllnadsval,1 år)
Isatou Keita (Fyllnadsval,1 år)
Jennifer Ibe (Fyllnadsval,1 år)

Ersättare, 5 stycken
Helene Drott Bashiti (ersättare,1 år)
Meron Abraham (ersättare,1 år)
Lars Mannberg (ersättare,1 år)
Jimmy Peterson (ersättare,1 år)
Kimanzu Ngolia (ersättare,1 år)

Vi vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar som deltog i årsmötet via skärm en hel dag och som förhöll sig till det nya formatet och nya tillvägagångssätt för exempelvis röstning med stort tålamod och förståelse. Vi vill också rikta ett varmt tack till årsmötets ordförande, Stefanie Tagesson, som med stort lugn och kunskap ledde oss genom dagordningen. Anna Bergkvist får också ett innerligt tack för den ovärderliga insatsen som teknisk facilitator under hela mötet inklusive under workshop av Värdegrund.

Vi ser fram emot ett spännande år med ny styrelse och det viktiga arbetet med att ta fram en ny strategi för Afrikagrupperna. Och så hoppas vi på att kunna ses ”på riktigt” på årsmötet 2021!

Bild: Presentation av Ådalens Afrikagrupp
Foto: Nesim Kalmelid

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS