Sören Lindh – Solidaritetskämpe som lämnat oss - Afrikagrupperna

Nyhet 2020-05-12

Sören Lindh – Solidaritetskämpe som lämnat oss

Efter mångårig kamp mot sin svåra sjukdom lämnade Sören Lindh oss den 11 maj 2020.
Det är svårt att ge en bild av Afrikagrupperna utan att nämna Sören Lindh. Ja, utan Sören hade Afrikagrupperna knappast funnits idag. I de kritiska ögonblicken var Sören med att utveckla Afrikagruppernas verksamhet och arbeta fram nya verksamhetsinriktningar.

Befrielsekampen

1966 var Sören drivkraften bakom att Svenska Frelimo-gruppen bildades på hans arbetsplats Statskontoret. Det var samma år som den första Afrikagruppen bildades i Sverige (Uppsala). Sörens erfarenheter från insamlingsarbete och mobilisering till stöd för Frelimo i Moçambique gav en stark skjuts till Afrikagruppernas arbete, när han några år senare kom med i Stockholms Afrikagrupp.

PIP – Partnerskap i Praktiken

1975 hade befrielserörelserna i Moçambique och Angola, Guinea-Bissau och Kap Verde kämpat sig fram till självständighet i sina länder. För Sörens del fanns dock ingen tanke på att uppdraget för Afrikagrupperna var avklarat. Sören tog initiativet till att Afrikagrupperna skulle rekrytera yrkeskunniga solidaritetsarbetare till alla ”tomma stolar” som portugiserna lämnat efter sig. Tillsammans med lokala partners – myndigheter, institutioner och organisationer – utvecklades rekrytering av solidaritetsarbetare till att driva projekt och program. Otaliga personinsatser, insamlade pengar och prylar kombinerat med olika former av bidrag gjorde Afrikagrupperna till en sällsynt stark solidaritetsorganisation – kunskapsmässigt, samarbetsskapande och ekonomiskt.

Isolera Sydafrika – Avskaffa apartheid

Sydafrika blockerade all utveckling i södra Afrika. Efter 1975 inriktade Afrikagrupperna allt mer av sina resurser på att bekämpa apartheid. Även här kom Sören att ha en central roll. För honom var strategiska samarbeten nyckeln till framgångsrika satsningar. Många var de timmar Sören argumenterade för att Afrikagrupperna skulle ta initiativ till en kommitté för att isolera Sydafrika. Under 16 år, från 1979 till 1994, verkade stora delar av organisations-Sverige under det gemensamma paraplyet ISAK och blev säkerligen Sveriges viktigaste bidrag till avskaffandet av apartheid.

Ett fritt Västsahara

De senaste åren koncentrerade Sören sig på kampen för ett självständigt och fritt Västsahara, Afrikas sista koloni. Sören drev på Afrikagruppernas arbete med Västsahara och förde fram de krav som fortfarande är aktuella.

  • Erkänn Västsahara!
  • Fördöm den marockanska ockupationen!
  • Följ EU-domen: Ingen mer stöld av västsahariska varor!

Sören

Sören var en god och rolig kamrat i solidaritetsarbetet.  Med sin humor, envishet, omtanke och kunskap bidrog han till att inspirera och motivera oss andra.

Så minns vi Sören och så vill vi bidra till att upprätthålla arvet från Sörens solidaritetsarbete – genom att tillsammans fortsätta i hans spår

Louise Lindfors, Gabi Björsson, Anita Jansson och Berit Wiklund för Afrikagrupperna

STÖD OSS