Lagändring mot tvångsäktenskap i Moçambique - Afrikagrupperna

Nyhet 2020-03-06

Lagändring mot tvångsäktenskap i Moçambique

Afrikagruppernas partnerorganisation AMODEFA arbetar för att stärka ungas rättigheter relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Moçambique. Moçambique är ett av de länder med högst andel tonårsgraviditeter och barnäktenskap i hela världen. 48% av alla ungdomar under 18 år redan bortgifta. Under den pågående corona pandemin håller skolorna stängda och risken för genusbaserat våld, tonårsgraviditeter och tvångsäktenskap har ökat dramatiskt vilket gör lagen viktigare än någonsin.

AMODEFA har länge kämpat mot tvångsäktenskap och för ungas rätt till en fredad barndom och under 2019 gav deras outtröttliga påverkansarbete resultat. I slutet på förra året kom det glädjande beskedet att Moçambiques regering antar en ny nationell lag (The Premature Unions ACT LUP) som förbjuder äktenskap med barn, det vill säga äktenskap blir lagligt från myndig ålder. AMODEFA har kraftsamlat civilsamhället och gemensamt skrivit lagförslag till regeringen och höjt rösten mot situationen för landets unga. De har också bjudit in lokala politiker som arbetar med hälsa för att diskutera det strukturella problem tvångsäktenskap innebär. I diskussionerna understryker AMODEFA vikten av att inte normalisera tvångsäktenskap då barn inte kan visa samtycke. Därför vill AMODEFA hellre tala om ”forced unions” (tvångsäktenskap).

Vi vill ändra fokus från barnäktenskap till ’forced unions’ eftersom barn aldrig kan ingå avtal

Stélio Faiela, Youth Officer AMODEFA

AMODEFAs arbete förändrar barn och ungas liv. Färre tvångsäktenskap innebär färre tonårsgraviditeter och att fler unga får gå färdigt skolan. Fler barn i klassrummen innebär mer självständiga unga med större möjligheter att påverka sina liv.

AMODEFA jobbar med normförändringar på flera håll. Dels har de drivit på för lagändringen men de jobbar även med att upplysa barn och unga om deras rättigheter och möjligheter. De har ett omfattande sexualundervisningsprogram. Sexualundervisning minskar på lång sikt även hiv-prevalensen, vilket i sin tur leder till färre föräldralösa barn, och fler barn som får möjlighet att gå i skolan istället för att ta hand om sina syskon. På så sätt bidrar organisationen till fattigdomsbekämpning och bättre förutsättningar för Moçambiques unga.

Förhoppningen för AMODEFA är nu att den nya nationella lagen mot tvångsäktenskap kommer att implementeras på ett bra sätt i alla delar av samhället – och att framför allt unga blir upplysta kring lagen, ett arbete som nu tar fart i Moçambique.

”Den stora utmaningen blir att omsätta lagen och upplysa om den. Det är ett stort arbete att genomföra på flera nivåer och i flera olika strukturer och relationer” – (Cecília Bilale, Medlem och tidigare ansvarig för AMODEFA)

STÖD OSS