Klimatstrejken – en global solidaritetsrörelse! - Afrikagrupperna

Nyhet 2019-09-27

Klimatstrejken – en global solidaritetsrörelse! 

Idag backar Afrikagrupperna alla som deltar i klimatstrejker världen över. I oktober 2018 tog vi, tillsammans med Global Utmaning, initiativet “Backa Greta!” för att uppmuntra civilsamhället att stötta Greta Thunbergs kamp för miljön. Idag blir vi hoppfulla av att se det världsomfattande engagemang som skolstrejken fått – en sann solidaritetsrörelse!

I samband med denna dag vill vi passa på att lyfta Afrikagruppernas partnerorganisation GroundWork, en sydafrikansk miljöorganisation som verkar för klimaträttvisai södra Afrika. GroundWork arbetar framförallt med att ge stöd åt personer som på olika sätt tar skada av miljöfarliga industrier, som gruv- och kemikalieindustrin.Genom stöd från groundWork kan drabbade bland annat få hjälp med att testa vatten- och luftkvalité i sina närområden, för att använda som bevisföring i kampen mot exploaterande och miljöskadliga företag. Organisationen arbetar även med att förbättra arbetsvillkoren för de tusentals skräpplockare (“waste pickers”) som livnär sig på att leta avfall på soptippar i Sydafrika. Genom att samla, sortera och sälja vidare olika material så tjänar skräpplockarna en viss inkomst. Samtidigt bidrar de till att material som annars skulle brännas istället kan återanvändas, vilket sparar naturresurser och energi samtidigt som luft- och vattenföroreningar minskar. Tillsammans med fackförbundet SAWPA (South African Waste Pickers Association) kämpar  GroundWork för att arbetarna ska få en högre status i samhället, med bättre villkor och arbetsmiljö. För i takt med att den globala konsumtionen ökar växer också mängden avfall exponentiellt. Detta, tillsammans med bristfälliga sophanteringssystem, har lett till att sopor blivit ett stort miljö- och hälsoproblem i många delar av världen.  I brist på välfungerande formella system har den informella sophanteringen kommit att bli enormt betydelsefull för miljön och därför borde det vara en självklarhet att människor som försörjer sig som skräpplockare har rätt till värdiga arbetsvillkor.

Även verksameheten hos Afrikagruppernas andra partnerorganisationer berör miljöfrågor. Matsuveränitet handlar lika mycket om mänskliga rättigheter, rättvisa och makt, som det handlar om strävan efter en global matproduktion som är miljömässigt hållbar. Rätten till en värdig försörjning är avgörande för att människor, deras familjer och hela samhällen ska fungera – samhällen som är både socialt och ekologiskt hållbara.

Sambanden är även de omvända: klimatförändringar påverkar levnadsvillkoren för de målgrupper som Afrikagruppernas partnerorganisationer jobbar med. Global uppvärmning skapar sämre förutsättningar för jordbruk i södra Afrika, vilket i sin tur påverkar människors försörjningsmöjligheter, arbetsvillkor och tillgång till mat. Klimatförändringar leder även till mer frekventa och allvarligare miljökatastrofer; katastrofer som medför förstörd infrastruktur, ökar risken för konflikt, och tvingar människor på flykt.

Ett talande exempel på en sådan katastrof är de cykloner som drog in över centrala och norra Mocambique, Malawi, Madagaskar och Zimbabweunder våren 2019, med förödande konsekvenser för nästan  tre miljoner människor i södra Afrika. Förutom dödsfall och skador har cyklonerna långvarigt förödande effekter på de samhällen som drabbas. Förstörda hem tvingar människor att fly, med risk för konflikt och förvärrad fattigdom som följd; bristen på rent vatten orsakar sjukdomsspridning och försämrad hälsa; matsäkerheten hotas som en följd av förstörda skördar och jordbruksmarker; och våld och övergrepp mot kvinnor och barn riskerar att öka när katastrofer inträffar.

För även om globala klimatförändringar berör och påverkar oss alla, så står vi inte jämlika inför dess förödande konsekvenser. Människor som lever i fattigdom i globala Syd kommer att ta de värsta smällarna när klimatet förändras. Och kvinnor och barn drabbas som alltid värst. Därför är klimatfrågan i högsta grad en fråga om solidaritet – med våra medmänniskor, med naturen, och med framtida generationer.

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS