”Bekämpa fröjättarnas makt över jordbruket” - Afrikagrupperna

Nyhet 2019-09-06

”Bekämpa fröjättarnas makt över jordbruket”

Den 4/9 publicerades denna debattartikel av Afrikagrupperna i SvD Debatt. 

Sverige bör styra om allt jordbruksbistånd till att stötta småskaliga hållbara jordbruk, skriver Louise Lindfors, generalsekreterare för Afrikagrupperna.

I södra Afrika pågår just nu en kamp. Hela 70 procent av världens mat produceras av småskaliga bönder som ofta odlar på ett hållbart sätt utan kemiska gödnings- eller bekämpningsmedel. Trots det går en ansenlig mängd av Sveriges och andra länders jordbruksbistånd till industriella jordbruk som ofta kräver kemiska tillsatser och försätter bönder i skuld till stora företag. Det leder till ett ohållbart jordbruk för både människa och klimat.

I dag går en viss del av Sveriges jordbruksbistånd till att stötta småskaliga hållbara jordbruk – insatser som bidrar till mycket positiva resultat. Problemet är att svenskt bistånd samtidigt, främst genom multilateralt stöd, går till insatser som stödjer utvecklingen av det industriella jordbruk som är beroende av så kallade hybridfröer – förädlade fröer som oftast inte går att återanvända och som i sin tur ägs av ett fåtal stora företag. Dessa stora företag samarbetar med beslutsfattare och internationella organisationer för att införa lagar som gynnar användandet av företagens hybridfröer och missgynnar böndernas lokala fröer. Under 20 år har 200 mindre fröföretag tagits över av transnationella företag. I dag har tre företag kontroll över två tredjedelar (63 procent) av den kommersiella frömarknaden. Dessa företag har därmed en enorm makt att påverka vilket jordbruk som ska gynnas och utvecklas.

De småskaliga bönderna får till en början hybridfröerna helt gratis, eller för ett subventionerat pris av företagen. Inledningsvis låter det bra, men redan i nästa skede uppstår problem. Till skillnad från de lokala fröerna går hybridfröerna nämligen inte att spara till nästa sådd, vilket innebär att bönderna tvingas köpa nya fröer av företagen varje år. Dessutom krävs ofta kemiska gödnings- och bekämpningsmedel – som ofta ägs av samma företag – för att hybridfröerna ska generera en bra skörd. Sammantaget sätter det småskaliga bönder i södra Afrika i beroendeställning till företagen samtidigt som jorden utarmas av alla kemiska tillsatser.

Alternativet till detta kemikalietyngda jordbruk är småskaliga hållbara jordbruk som i generationer har försörjt familjer och främjat jorden. Hela sju tiondelar av världens mat produceras redan av småskaliga bönder och i flera rapporter har FN:s jordbruksorgan FAO konstaterat att stöd till småskaliga agroekologiska jordbruk ger bäst effekt för att bekämpa hungern i världen. Alla satsningar bör därmed gå till insatser som stöttar de småskaliga hållbara jordbruken.

En stor del av det jordbruket bygger på att kvinnliga bönder samodlar, sparar och byter olika sorters lokala fröer. Kvinnliga bönder står för hela 90 procent av maten på den afrikanska kontinenten. De lokala fröerna som kvinnorna hanterar har under lång tid anpassats för att stå emot torka, översvämningar och skadedjur. I perioder är de därför livsviktiga för människor på landsbygden. Dessutom används odlingsmetoder som inte kräver kemiska gödnings- eller bekämpningsmedel. Fröer samodlas för att antingen avvisa oönskade insekter eller locka till sig önskade insekter. Naturlig gödsel, växtrester och träd ger jorden den näring den behöver.

Ytterligare en anledning till att stötta småskaliga jordbruk är jämställdhetsaspekten. Sverige har under de senaste åren bedrivit en feministisk utrikespolitik och eftersom majoriteten av de småskaliga bönderna är kvinnor blir en naturlig följd för regeringen att stötta just det småskaliga jordbruket.

Så vad kan Sveriges regering och biståndsminister Peter Eriksson göra? Afrikagrupperna kräver följande åtgärder:

  • Styr om allt svenskt jordbruksbistånd till att stötta småskaliga hållbara jordbruk.
  • Stå upp för utvecklingen av småskaliga hållbara jordbruk i internationella forum.
  • Försvara kvinnliga småskaliga bönders rätt till lokala fröer.

Louise Lindfors
generalsekreterare Afrikagrupperna

Artikeln på SvD: https://www.svd.se/bekampa-frojattarnas-makt-over-jordbruket?fbclid=IwAR3QkMj9rBxc5hFKhRyC6jSF4Gec8F9MjLkO9OiHYnQpVipmGLHfxCSx3sY

STÖD OSS