Skriv under nu: Rights for People, Rules for Corporations! - Afrikagrupperna

Nyhet 2019-04-04

Skriv under nu: Rights for People, Rules for Corporations!

Rättigheter för människor, regler för företag syftar till att lyfta det faktum att storföretagen och dess vinster idag är viktigare än mänskliga rättigheter, något som vi på Afrikagrupperna, och förhoppningsvis även du, motsätter sig.

I dagens handels- och investeringsavtal ges transnationella företag, det vill säga globala företag som verkar internationellt och många gånger har produktion och försäljning i flera olika delar av världen, långtgående rättigheter och tillgång till ett parallellt rättssystem för att kunna genomdriva densamma.

Tvist mellan stat och företag
Transnationella företag har genom den så kallade ISDS-klausulen (Investor to State Dispute Settlement) i handelsavtal lyckats skapa ett helt rättssystem för att hålla stater ansvariga när de inför lagstiftning eller politik som påverkar företagens vinster negativt. Men det finns i dagsläget inget verktyg för stater att hålla transnationella företag ansvariga i fråga om mänskliga rättigheter och inga möjligheter för en stat att stämma ett företag.

Dra tillbaka ohållbara avtal!
Vi uppmanar därför EU och medlemsstaterna att upphöra med dessa privilegier genom att dra tillbaka ISDS klausuler från befintliga handels- och investeringsavtal som innehåller dem, och att inte ingå sådana avtal i framtiden.

Stöd processen för ett bindande avtal för företag och mänskliga rättigheter!
Vi uppmanar också EU och medlemsstaterna att stödja den pågående processen för ett FN-bindande fördrag för att hålla transnationella företag ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter i deras värdekedja. Ett starkt FN-fördrag om transnationella företag och mänskliga rättigheter syftar till att ge staterna redskap för att hålla transnationella företag ansvariga i samband med kränkningar av de mänskliga rättigheterna och säkerställa brottsoffrens tillgång till rättslig prövning. Det är nödvändigt för att få stopp för den straffrihet som i praktiken finns idag.

Vi riktar våra krav till ordföranden för Europeiska kommissionen, EU: s ordförandeskap, Ministerrådet, företrädare för EU: s medlemsstater och ledamöter i EU Parlamentet.

Mer än en halv miljon har skrivit på för att de företag som kränker mänskliga rättigheter ska kunna ställas till svar. Skriv på du också!

Skriv under på följande länk: www.rules4corporations.org

Bild: Flertalet av våra partnerorganisation är aktiva i den globala kampanjen, bland annat La Vía Campesina, groundWork och Rural Women´s Assembly.
STÖD OSS