ADRAs mikrolån ökar kvinnors egenmakt - Afrikagrupperna

Nyhet 2018-01-12

ADRAs mikrolån ökar kvinnors egenmakt

Mikrolån i till spargrupper och småföretagarföreningar i Angola har gjort stor skillnad för många personer. En av dessa är Filomena  João Lucungo som genom ett mikrolån kunnat starta ett företag och anställa två personer.

Filomena João Lucungo bor på landsbygden i Calandula i Angola. Fram tills för några år sedan drev ett småskaligt jordbruk med vilket hon försörjde sig själv och sina fyra barn, men några år sedan slog två skördar på raken fel och Filomenas verksamhet avstannade. Hon blev utan sysselsättning i drygt ett år. Då kom hon i kontakt med vår partnerorganisation ADRA som startat upp spargrupper och småföretagarföreningar i området. Filomena gick med i en förening och tog del av utbildningar i företagsekonomi. Tre gånger sedan starten har Filomenas föreningen tillsammans med ADRA beviljat mikrolån till sina medlemmar. 2010 fick Filomena ett mikrolån på 200 000 kwanzas, ca 10 000 kr. En del av lånet investerade hon i sitt jordbruk och en del investerade hon i att starta upp ett bageri. Andra medlemmar har använt lånen som startkapital för att börja verksamheter så som möbelsnickeri, försäljning av fisk, grönsaker, kött och kläder. Vissa köper varor i huvudstaden Luanda och säljer vidare, andra köper lokalt och en del producerar själva, precis som Filomena.

Medlemmarna berättar om förbättringar i deras liv. Många har med vinsterna från deras affärer kunnat förbättra standarden i sina hem och skaffa sig saker som möbler, kyl, gasspis, gasbehållare och generator. Vissa har kunnat renovera sina hem och bygga ut. Många har kunnat betala skolavgifter och köpa skolmaterial till sina barn. Några har kunnat ordna lokaler för sin verksamhet så som kiosker, kvartersbutiker och restauranger.

Inte utan motkrav

För att få mikrolån måste man skriva en projektplan. Mikrolånen innehåller inte bara finansiellt stöd utan även att ta del av utbildningar som handlar om ekonomi, sätta ihop en projektplan och att starta en verksamhet. Under utbildningarna har de även talat om genus för att slå hål på föreställningen om att kvinnor inte kan sköta ekonomi och endast ska sköta hushållsarbete.

– Innan bidrog jag själv till att säga att män inte skulle göra något hemma, att det var ”töntigt”, berättar en medlem.

En annan medlem berättar om svårigheter som följt med de positiva förändringarna och möjligheterna.

– De finns de som accepterar att kvinnor sköter ekonomi, men det finns de som inte vill se sina fruar utvecklas. De vill att kvinnor ska vara beroende av sina män.

Positiva förändringar av beteenden och förutsättningar för ofta med sig konsekvenser eftersom personerna som genomgått den positiva förändringen inte längre är de samma men samtidigt har omgivningen inte förändrats.

Framgången kräver förändringar

Något som blivit tydligt för vissa av kvinnorna i föreningen i Calandula, är att de utmanas och ifrågasätts i sina egna familjer. En allvarlig konsekvens av resultaten av dessa utbildningar och mikrolån var ökat våld i hemmen då kvinnor blivit mer självständiga och ekonomiskt stärkta. Reaktionen hos män är ett tydligt bevis på att det skett en attitydförändring hos kvinnor. Den ökade medvetenheten i föreningen har gjort att medlemmarna vill fortsätta att arbeta för förändring, kvinnors egenmakt och ekonomiska självständighet. Det ökade genusrelaterade våldet har inte avskräckt dem men är oroande. ADRA har därför också hjälpt till att skapa av ett kvinnoforum, en plats för att diskutera frågor som angår kvinnor, som kvinnors deltagande och rättigheter.

En som blivit stärkt av föreningens ekonomiska stöd samt utbildningar och som inte låter någon kompromissa hennes framgång är Filomena. Hennes verksamhet går bra och har vuxit stadigt. Idag har hon två anställda, en som säljer brödet på marknaden och en som hjälper henne med bageriet. Samtidigt fortsätter Filomena med sitt jordbruk. I snitt har hon 200 kassavaplantor på sina odlingar.  Filomenas engagemang och ansvarsområden i föreningen har också ökat och idag är hon vice ordförande i föreningen.

STÖD OSS