Världsaidsdagen 2017 – Min hälsa, mina rättigheter - Afrikagrupperna

Nyhet 2017-11-30

Världsaidsdagen 2017 – Min hälsa, mina rättigheter

Det globala temat för Världsaidsdagen, som infaller imorgon 1 december, är i år My Health, My Right. Alla människor, oavsett var i världen de bor, har rätt till hälsa, vilket bland annat innebär en bra fysisk och mental hälsa. Men människor runt om i världen står inför stora utmaningar när det gäller tillgång till denna grundläggande mänskliga rättighet. Världsaidsdagens tema vill påminna om att rätten till hälsa är så mycket mer än tillgång till hälsoservice och mediciner av god kvalitet. Även andra viktiga förutsättningar, som sanitet och boende, hälsosamma arbetsförhållanden, en ren miljö och tillgång till rättvisa, spelar roll.

Om en persons rätt till hälsa äventyras kan hen ofta inte förebygga sjukdomar och ohälsa, inklusive hiv, eller få tillgång till behandling och vård. De mest marginaliserade människorna i samhället är ofta de med minst möjlighet att få tillgång till sin rätt till hälsa. De är också de som är mest utsatta för hiv.

Ny rapport om läget i världen

Inför Världsaidsdagen, fredagen 1 december, har UNAIDS lanserat en ny rapport om rätten till hälsa. Rapporten belyser att de människor som är mest marginaliserade i samhället och värst drabbade av hiv fortfarande står inför stora utmaningar när det gäller att få tillgång till den hälsovård de behöver. Rapporten visar samtidigt att den globala tillgången till behandling har ökat betydligt. År 2000 hade bara 685 000 personer som levde med hiv tillgång till antiretroviral behandling. I juni 2017 hade nästan 21 miljoner människor tillgång till dessa livräddande mediciner. Detta beror bland annat på att medicinerna idag finns tillgängliga på ett helt annat sätt än tidigare, det har producerats kopior på medicinerna som i sin tur dragit ner priserna och forskningen går framåt. Att WHO numer rekommenderar alla som testar positivt att påbörja behandling omedelbart har också bidragit till ökningen.

Ökningen av antalet personer som får behandling betyder att fler människor som lever med hiv lever allt längre och mår bra. En effektiv behandling gör även att en i princip är smittfri på grund av att virusmängden i blodet är så försvinnande liten. Allt eftersom tillgången till behandling för gravida kvinnor som lever med hiv har ökat, har nya hivinfektioner bland barn snabbt minskat. Från 2010 till 2016 minskade nya hivinfektioner bland barn med 56 procent i östra och södra Afrika (47 procent globalt).

Utmaningarna är nu att se till att de 17,1 miljoner som behöver behandling, inklusive 1,2 miljoner barn, får tillgång till den och att sätta tillbaka hivprevention högst upp på folkhälsoagendan, särskilt i de länder där antalet nya hivinfektioner stiger.

Hiv i Afrika söder om Sahara

I Afrika söder om Sahara är 67 procent av de nya hivinfektionerna bland ungdomar hos unga kvinnor och flickor i åldern 15-24 år. Studier har visat att ett stort antal unga kvinnor och flickor i regionen smittas av äldre män. Detta sätter fingret på en rad sammanlänkande problem kring kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp. Viljan att begränsa kvinnors och flickors rättigheter och förmåga att bestämma över sina egna kroppar är ett globalt fenomen. Konservativa och högerextrema partier och grupperingar blir starkare i Europa och på många andra ställen i världen. Dessa grupper står för traditionella, patriarkala och konservativa värderingar, mot abort och kvinnors frigörelse, mot kvinnors och hbtqi-rättigheter och mot jämställdhet.

Patriarkala strukturer och normer i samhället marginaliserar kvinnor. Som ett resultat är kvinnor också mer utsatta för hiv på olika sätt. Kvinnor är rent fysiskt mer mottagliga för viruset. De bär också ofta bördan att ta hand om familjemedlemmar som lever med hiv. Kvinnor, flickor och icke-binära riskerar också ständigt att utsättas för sexuella övergrepp och våld. Om kvinnor och flickor ska ha makt att bestämma över sina kroppar, behöver de känna till sina rättigheter. Samtidigt måste normer och attityder kring maskulinitet utmanas för att förändra systemet och rådande strukturer.

Med detta arbetar Afrikagrupperna tillsammans med våra partnerorganisationer. På Världsaidsdagen och alla andra dagar.

HIV i siffror:

  • 20,9 miljoner har tillgång till antiretroviral behandling (juni 2017)
  • 36,7 miljoner lever med hiv
  • 1,8 miljoner smittades med hiv
  • 1 miljon dödsfall på grund av aidsrelaterade sjukdomar
  • (Källa: UNAIDS, 2016)

STÖD OSS