Mammakampanj – för alla mammor som lever med hiv - Afrikagrupperna

Nyhet 2013-05-13

Mammakampanj – för alla mammor som lever med hiv

Afrikagrupperna vill uppmärksamma världens mammor som lever med hiv fram till Mors Dag den 26 maj. Under mammakampanjen kommer ni här på bloggen att möta bland andra Grace från Namibia, Albina från Angola och Henriqueta från Moçambique. Mödradödligheten i världen kräver varje år över 350 000 kvinnoliv. Bara en procent av dessa dödsfall sker i höginkomstländer jämfört med 99 procent i de fattigare länderna. Att arbeta för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är därför oerhört viktigt. Ditt stöd behövs för att rädda fler mammors liv.

I Afrika söder om Sahara är 60 procent av alla vuxna som lever med hiv kvinnor. Många barn smittas av sina mödrar vid födseln eller när de ammas. Effektiv behandling minskar drastiskt risken för smitta från mor till barn och låter dessutom fler mammor leva ett relativt normalt liv. I Afrika söder om Sahara är en kvinnas risk att dö 1 på 30, jämfört med 1 på 5600 i utvecklade regioner. Varje år förlorar mer än 1 miljon barn i världen sina mammor. Barn som har förlorat sina mödrar löper upp till 10 gånger större risk att dö i förtid än de som inte har det.

Tillsammans med våra partnerorganisationer jobbar vi för att alla gravida och ammande som behöver det ska få tillgång till bromsmediciner och behandling, för att fler mammor ska överleva och för att färre barn ska födas med hiv. Att ge antiretroviral profylax till gravida kvinnor som lever med hiv har förhindrat mer än 350 000 barn från att infekteras av hiv de senaste 15 åren.

För att veta om man behöver behandling är det naturligtvis av yttersta vikt att få reda på sin hivstatus. Tillgång till testning är därför en förutsättning för behandling. Under 2010 fick 35 procent av gravida kvinnor i låg- och medelinkomstländer hivtest och rådgivning. Detta var en ökning från 26 procent 2009, men det är fortfarande allt för många som inte har tillgång till testning och rådgivning.

Bromsmedicinerna sänker virusnivån i blodet. Detta gör de blivande mammorna starkare vilket gör att de klarar en förlossning bättre. Medicinerna minskar även risken för en mamma att föra över smittan till sitt barn. Därför är det oerhört viktigt att gravida kvinnor har möjligheten att kunna ta mediciner. År 2010 fick lite mindre än hälften av de gravida kvinnor som var i behov av behandling tillgång till den mest effektiva behandlingen för att förhindra mor-till-barn överföring.

Det är fortfarande vanligt att kvinnor som lever i fattigdom föder barn utan att ha tillgång till utbildad personal. Detta innebär en ökad risk för komplikationer vid förlossning. Dessutom får de ingen behandling för att stoppa överföringen av viruset från mamma till barn. Bland de uppskattningsvis 1, 5 miljoner spädbarn som föddes av mödrar som lever med hiv 2010, fick 42 procent behandling för att förhindra överföring av hiv från sina mödrar, det är en ökning från 32 procent år 2009.

En annan värld är möjlig om länder och globala aktörer är villiga att ta sitt ansvar. Om det fanns en verklig global vilja för jämställdhet och ickediskriminering så kan det hända. Tillsammans kan vi utrota aids. Var med och stöd Afrikagruppernas arbete för att förändra människors liv och se till att fler mammor överlever!

/Anna Gren

STÖD OSS