Medlemsnyheter 2018-03-16

 1. Motionsstopp 21 mars + valberedningen 30 mars
  – Om du, din lokalgrupp eller medlemsorganisation har ett förslag till årsmötet, lämna gärna in en motion till årsmötet. Den färdiga motionen skickas till medlem@afrikagrupperna.se senast 21 mars
  – Skicka din nominering till valberedningen på valberedningen@afrikagrupperna.se senast 30 mars. Du kan föreslå dig själv eller andra och/eller tipsa valberedningen om personer.

– Anmäl dig till årsmötet senast 1 maj här genom att klicka HÄR

 1. Bjud in till filmvisning om Västsahara – i samarbete med Emmaus och RåFILM, 2-10 maj
  Den 3 maj är det Internationella dagen för pressfrihet. Marockos medieblockad av Västsahara är fortsatt benhård och omvärldens tystnad är omfattande. Detta vill vi motverka genom att tillsammans med er visa de två dokumentärerna nedan om situationen i ockuperade Västsahara. Är intresset stort kan gäster och medieaktivister från Västsahara bjudas in.
  ’Rifles or graffitti’

  ’3 Stolen cameras’

  – Är ni intresserade av att ordna filmvisning? Skriv till Sanna: sanna.strom@afrikagrupperna.se

  3. Aktivistfonden, nästa tillfälle 24 april 2018
  Aktivistfonden finns till för att stödja medlemmars engagemang och ge möjlighet till att täcka kostnader i samband med aktiviteter. Riktlinjer och ansökningsformulär till aktivistfonden nedan. De daterade 2016 gäller fortsatt, kommer förtydligas under 2018:
  Riktlinjer för ansökan
  Ansökningsformulär

  4. Makten över maten, 22-28 oktober
  Fokus på mat, mark och fröer tillsammans med matsuveränitetsnätverket, som nu heter ”Makten över maten”. Alltså Afrikagrupperna tillsammans med Latinamerikagrupperna, Framtidsjorden, Jordens Vänner, FIAN och Svalorna Indien Bangladesh.
  Det planeras seminarier med inbjudna gäster (från organisationernas samarbetsländer), som kan belysa konsekvenserna av mat och markfrågor från flera perspektiv.
  – Är ni intresserade av att ordna seminarium? Skriv till Carolina: carolina.kohlerdecastro@afrikagrupperna.se

  5. Västsaharaveckan – seminarieturné november
  Heads-up för att seminarievecka planeras i slutet på året med västsahariska gäster.
  – Vet ni redan nu att ni är intresserade av att ordna seminarium? Skriv till Carolina: carolina.kohlerdecastro@afrikagrupperna.se

  6. Världens Barn – söker kompetent folk i Stockholm, Värmland och Örebro

Ansökningarna behandlas löpande. Se annonserna på länken här: https://start.varldensbarn.se/jobb/. Sök och tipsa gärna i era nätverk.

Kallelse till årsmöte 2018

När: Lördag den 26 maj – Söndagen den 27 maj, 2018
Var: STOCKHOLM (Exakt plats meddelas senare)

Välkommen till Afrikagruppernas årsmöte 2018! Årsmötet ger dig som medlem möjlighet att påverka vårt arbete, träffa andra medlemmar och diskutera för oss viktiga frågor. Årsmötet är högsta beslutande organ i vår organisation.

Under årsmötet 2018 kommer huvudfokus att ligga på demokrati och organisationsstruktur. På årets årsmöte kommer vi bland annat diskutera medlemmarnas roll och organisationsutveckling samt styrdokument som långtidsplanen och delegationsordning inom Afrikagrupperna.

Du som är medlem, representant för medlemsorganisation eller stödgrupp är välkommen att delta på årsmötet. Din röst är viktig. Vi ses!

Solidaritetshälsningar, Afrikagruppernas styrelse

Vad händer på årsmötet?

På årsmötet presenterar vi resultat och lärdomar från det gångna årets verksamhet, men fokus ligger på framtiden. Här beslutar vi vilka som ska ingå i styrelsen, revisorsgruppen och valberedningen under det kommande året. Vi fattar beslut om förslag från styrelsen och medlemmar och vi tar del av medlemsrevisorernas rekommendationer.

Rösträtt

Afrikagrupperna är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. Årsmötet som hålls varje år är vårt högsta beslutande organ där du som enskild medlem har en röst. Medlemsorganisationer har två röster per organisation. Personer utan rösträtt från medlemsorganisationer och stödgrupper är också hjärtligt välkomna till årsmötet.

Lämna ditt förslag till årsmötet

Om du, din lokalgrupp eller medlemsorganisation har ett förslag till årsmötet lämnar du eller ni en motion som årsmötet kan ta ställning till. Läs mer på hemsidan om hur du skriver en motion, eller hör av dig till sanna.strom@afrikagrupperna.se för råd. Den färdiga motionen skickas till medlem@afrikagrupperna.se senast 21 mars, vänligen skriv MOTION i ämnesraden.

Nominera till förtroendeuppdrag

Årsmötet ska välja ett antal personer till att sitta i styrelsen, revisorsgruppen och valberedningen. Du kan föreslå dig själv eller någon annan. Skicka din nominering till valberedningen på valberedningen@afrikagrupperna.se senast 31 mars. Du kan även tipsa valberedningen om personer de bör kontakta. Vill du nominera en person till att ingå i nästa års valberedning skickar du ditt förslag till erik.brattstrom@afrikagrupperna.se

Årsmöteshandlingar på hemsidan

Styrelsens förslag till årsmötet läggs ut på www.afrikagrupperna.se efter hand. Senast 11 april ska styrelsens propositioner, medlemmars motioner och valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer finnas tillgängliga på hemsidan. Du som anmäler dig till årsmötet kan välja att få handlingarna skickade per e-post eller som papperspost. Vänligen observera att valberedningens förslag till styrelse och revisorer kommer att göras tillgängligt efter den stadgeenliga tidsramen ”sex veckor före årsmöte” (se 11.2).

Kostnader

Reseersättning ges till medlemmar för resa till årsmötet med billigaste möjliga färdmedel som tar hänsyn till miljön. Mer praktiska detaljer går att läsa på anmälningslänken. Alla detaljer får du efter anmälan. Afrikagrupperna står för boende i prisklass vandrarhem/enklare hotell. Utgångspunkten är delat boende. De deltagare som önskar uppgradering till enkelrum bekostar själva mellanskillnaden.

Mötesfunktionärer
Processledare och ordförande för årsmötet 2018 kommer att ersättas till en kostnad av max 5 000 kr per person

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet senast 1 maj  genom att klicka HÄR, eller skicka ett mail till anmalan@afrikagrupperna.se. Märk mailet ÅRSMÖTE 2018 och inkludera ditt telefonnummer. Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelsesekreterare Sanna Ström på sanna.strom@afrikagrupperna.se.

Varmt välkommen! /Afrikagruppernas styrelse

Läs mer:
Samlade handlingar inför årsmöte 2018 1

Årsredovisning 2017

Valberedningens förslag – 2018

Proposition stadgeändring medlemsorganisationer 2018
Proposition ordförandes arvode
Proposition delegationsordning
Proposition om medlemsavgifter 2018
Proposition utfasning av LTP

Motion till Afrikagruppernas årsmöte
Styrelsens yttrande avseende motion om lokalgruppsbidrag

Regler för rese- och kostnadsersättning Afrikagruppernas årsmöte 2018

Film landgrabbing ”Dead Donkeys Fear No Hyenas”, sep-okt

I våras var Afrikagrupperna i Uppsala och Göteborg med och visade denna dokumentär om landgrabbing. I höst gör Falun detsamma. Uppsala Afrikagrupp hälsar att så borde fler grupper göra, då filmen är mycket intressant. Den handlar om landgrabbing i Etiopien och följer bland annat hur biståndspengar skapat enorma negativa konsekvenser för lokalbefolkningen, brott mot mänskliga rättigheter samt yttrandefrihet.

Mer går att se på WG Film’s hemsida. Tidigare har WG Film producerat dokumentären ”Bananas” som granskande Dole.

Är ni intresserade att samarrangera filmvisning?

Kontakta: Kerstin Übelacker direkt på kerstin@wgfilm.com

Var med och utveckla medlemsdemokratin

Afrikagrupperna har under de senaste åren satsat hårt och framgångsrikt på att ekonomiskt säkra organisationen. Nu är vi glada att vara i startgroparna för att fördjupa medlemsdemokrati, engagemang och aktivism. Rötterna till en rättvis värld. Var med och bygg vår organisation framåt – kontakta styrelsens organisationsutvecklingsgrupp som träffas (möts även digitalt på distans) cirka 2 timmar i månaden. Gruppen har som syfte att bevaka medlemmarnas intressen och arbeta strategiskt för att stärka medlemsorganisationen och den demokratiska utvecklingen av Afrikagrupperna. Gruppen är öppen för alla Afrikagruppernas medlemmar intresserade av organisationsutveckling.

Intresserad?

Kontakta Erika Charpentier i styrelsen på: erika.charpentier@afrikagrupperna.se.

Vi behöver dig!

Klimatriksdag 2018, 4-6 maj i Stockholm

Är du redan engagerad, orolig eller bara lite nyfiken – bli en del av Klimatriksdagen och trängs med experter, företagare, gräsrötter, teknikvisionärer, motionsskrivare och lokala aktivister. Vi lär av varandra och hittar lösningarna som gör världen hållbar, LÄS MER!

Afrikagrupperna har möjlighet att skicka några (2-4) medlemmar. Afrikagrupperna bekostar entré, medlemmar själva bekostar resa och boende.

MEDLEMSAVGIFTER 2017

Hej, nu gör vi det enklare att stödja arbetet för en rättvis värld! Vilket medlemskap passar dig bäst?

Fullt medlemskap 240 kronor - Läs mer!

Ett medlemskap i Afrikagrupperna kostar 240 kr/år. Nytt för i år är att om du blir Afrikapartner så ingår ditt medlemskap. Att vara Afrikapartner innebär att du skänker minst 20 kr/månad genom autogiro. När du stödjer oss genom autogiro ger du oss möjlighet att långsiktigt planera vårt stöd till våra partnerorganisationer i södra Afrika. Vi sparar också in på kostnader för administration och minskar miljöpåverkan.

Hushållsmedlemskap 300 kronor - Läs mer!

Detta medlemskap kan du lösa för alla som ingår i samma hushåll. Du väljer själv vilka som du vill att medlemskapet ska gälla för. Kontakta oss på telefon eller e-post för att anmäla personuppgifterna. När vi vet vilka som ska ingå i medlemskapet kan vi också ta bort eventuella påminnelser till personer som redan är medlemmar. Du kan inte uppge denna information på inbetalningskortet.

Ungdoms- och arbetslöshetsmedlemskap 20 kronor - Läs mer!

Vi inför ett medlemskap för dig under 25 år och för dig som är arbetslös för endast 20 kronor om året. För att spara på administrationskostnader kan du endast betala detta medlemskap genom SMS. Du kommer bara att få digitala utskick. Så här gör du:

 • SMS:a Afrikagrupperna20, förnamn, efternamn, personnummer, e-post till 72970.

Du kan förstås välja att betala fullt medlemskap genom inbetalningskort eller att bli Afrikapartner om du hellre vill det.

Röster från medlemmar
 • Jag är aktivist i Afrikagrupperna för att jag tror att solidaritet är avgörande om vi vill nå förändring. Därför tror jag på att jobba från flera olika håll. Att påverka politiker och företag i Sverige och EU, samtidigt som vi stöttar gräsrotsrörelser och människors egna initiativ i södra Afrika är ett bra sätt. Men framförallt tror jag att vi kan bekämpa strukturer först när vi står tillsammans!

  Ylva Zetterlund
  Ylva ZetterlundGöteborg
 • Afrikagrupperna kombinerar lokalt engagemang och aktivism i Sverige med konkret arbete och erfarenhetsutbyte på plats i Afrika. Det gör mig till en stolt medlem av Afrikagrupperna.

  Nina Tranberg
  Nina TranbergStockholm
 • Det är viktigt med fortsatt och enträget arbete mot fattigdom och orättvisor. Därför är jag medlem i Afrikagrupperna.

  Monica Haglund
  Monica HaglundÖrebro
 • Jag ger Afrikagrupperna mitt stöd för jag har sett bevis på hur viktigt det arbetet är som vi bedriver med våra partnerorgansiationer i södra Afrika

  Tomas Hultman
  Tomas HultmanTingsryd
Engagemang under 2017
Aktivistfonden

Mer omfattande ansökningar har kommit in till fonden under våren, verkligen roligt.
De finns fortsatt utrymme att söka mindre summor inför hösten!

Aktivistfonden finns till för att stödja engagemang och aktivism på lokal nivå. Varje år finns det tre ansökningsdatum och du kan högsta ansöka om 10 000 kr. Vår ambition är också att bättre synliggöra de aktiviteter som genomförs på bland annat hemsidan. Har du frågor kontakta medlem@afrikagrupperna.se.

Har du som medlem en idé du vill genomföra? Läs aktivistfondens riktlinjer och fyll i ansökningsformuläret.

Riktlinjer Aktivistfonden

Ansökningsformulär Aktivistfonden

Agera - en tidning från Afrikagrupperna

Läs AGERA digitalt på ISSUU . Du kan läsa i paddan, telefonen eller på datorn!

Kontakta oss

Medlemsservice

Kontakta oss på medlemsservice! Oavsett om du behöver anmäla byte av adress, har frågor om ditt medlemskap eller har synpunkter på hur vi kan förbättra vårt arbete så är du välkommen att kontakta oss. Vill du betala din medlemsavgift för 2018?

 Vill du engagera dig?

Vi har lokalgrupper på olika orter runtom i Sverige där medlemmarna engagerar sig på sin fritid för en rättvis värld. Aktiviteterna varierar beroende på medlemmarnas intressen.

Läs mer om våra lokalgrupper om du är intresserad av att engagera dig mer!

Afrikagrupperna, lokalgrupper