• Tre kvinnor på landsbygden, Adra, Angola
Starta en lokalgrupp

Vill du träffa andra engagerade? Starta en lokalgrupp! Det är enkelt och vi hjälper dig.

För lokalgrupper behövs att ni:
• Engagerar er i frågor som rör Afrikagrupperna;
• Att gruppen är öppen för nya medlemmar och aktiva att delta i (d.v.s. gruppen/personerna är villiga att nå ut och introducera nya intresserade), gruppen får mejladress och flera grupper har egna Facebook-sidor och diskussionsgrupper;
• Att gruppen skriver en rapport varje år om sina aktiviteter lokalt (fritt format allt på 1/2 A4 till flera sidor);
• Sedan finns lokalgruppsbidrag på 3000 kr per år att tillgå och aktivistfonden att söka pengar från förutom utskick om vad som är på gång och att träffa andra medlemmar, läs mer på www.afrikagrupperna.se/medlem och www.afrikagrupperna.se/lokalgrupper.

Skriv till medlem@afrikagrupperna.se för att komma igång

Handlingar inför extrainsatt årsmöte januari 2021

Här sammanställer vi samtliga handlingar inför Afrikagruppernas extrainsatta årsmöte 2021.
Ladda ner handlingar för Afrikagruppernas extrainsatta årsmöte HÄR
Ladda ner bilaga 1 HÄR

Kallelse till Afrikagruppernas extrainsatta årsmöte

När: Torsdagen den 28 januari 2021 kl 17-19.00
Var: Digitalt

Välkommen till Afrikagruppernas extrainsatta årsmöte! Anledningen till detta extrainsatta årsmöte är behov av att välja in fyllnadsval av ledamöter då fyra vakanser efter avhopp innebär att styrelsen inte är fulltalig enligt stadgar. Både våra revisorer och svensk insamlingskontroll har rekommenderat oss att hålla ett extrainsatt årsmöte. Årsmötet är högsta beslutande organ i vår organisation.

Du som är medlem, representant för medlemsorganisation eller stödgrupp är välkommen att delta på årsmötet. Din röst är viktig. Vi ses!

Anmälan:
Anmäl dig till årsmötet senast 28 december (1 månad innan) här genom att klicka HÄR (LÄNK)
Ds. Solidaritetshälsningar, Afrikagruppernas styrelse

Vad händer på årsmötet?
Förutom att valberedningen presenterar förslag på fyllnadsval av två ledamöter och två ersättare så kommer styrelsen att presentera en proposition för att revidera våra stadgar. Anledningen till förslaget på stadgeändring är att minska styrelsens sårbarhet vid eventuella avhopp under året.

Styrelsen kommer att föreslå att punkt 9.2 ändras från

Stadgar idag:
9.2 Styrelsen består av:
– ordförande vald på ett år
– åtta ordinarie ledamöter, valda på två år, varav hälften bör väljas/omväljas vid varje årsmöte.
– Minst tre och högst fem ersättare valda på ett år.

Nytt förslag:
9.2 Styrelsen består av:
– ordförande vald på ett år
– Minst fem och högst åtta ordinarie ledamöter, valda på två år, varav hälften bör väljas/omväljas vid varje årsmöte.
– Minst tre och högst fem ersättare valda på ett år.
– Valberedningen bör nominera maxantalet på ledamöter och ersättare vid årsmötet.

Det extrainsatta årsmötet kommer enbart ta upp punkter som rör fyllnadsval, motioner och propositioner. Övriga punkter i den ordinarie årsmötesagendan stryks då de inte är relevanta för detta extra insatta årsmöte.

Rösträtt
Afrikagrupperna är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. Årsmötet som hålls varje år är vårt högsta beslutande organ där du som enskild medlem har en röst. Detta gäller även självfallet ett extrainsatt årsmöte. Representanter för medlemsorganisationer som är betalande medlemmar i Afrikagrupperna har rätt att närvara och yttra sig. Högst två från organisationen kan var för sig ha rösträtt som ska styrkas med en fullmakt. Personer utan rösträtt från medlemsorganisationer, stödgrupper samt Afrikagruppernas personal är också hjärtligt välkomna till årsmötet.

Lämna ditt förslag till årsmötet
Om du, din lokalgrupp eller medlemsorganisation har ett förslag till årsmötet lämnar du eller ni en motion som årsmötet kan ta ställning till. För råd om hur du skriver en motion hör av dig till medlem@afrikagrupperna.se. Den färdiga motionen skickas till medlem@afrikagrupperna.se senast 28 oktober (3 månader innan), vänligen skriv MOTION i ämnesraden.

Nominera till förtroendeuppdrag
Det extrainsatta årsmötet ska välja in 4 nya ledamöter till att sitta i styrelsen (2 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter). Du kan föreslå dig själv eller någon annan. Skicka din nominering till valberedningen på valberedningen@afrikagrupperna.sesenast 19 november (10 veckor innan mötet). Du kan även tipsa valberedningen om personer de bör kontakta.

Årsmöteshandlingar på hemsidan
Styrelsens förslag till årsmötet läggs ut på www.afrikagrupperna.se efter hand. Senast 17 december (6 veckor innan mötet) ska styrelsens propositioner, medlemmars motioner och valberedningens förslag till nya styrelseledamöter finnas tillgängligt. Du som anmäler dig till årsmötet kan välja att få handlingarna skickade per e-post eller som papperspost.

Kostnader
Då mötet hålls digitalt sker ingen kompensation för resor i samband med det extrainsatta årsmötet.

Anmälan
Anmäl dig till årsmötet senast 28 december här genom att klicka HÄR. Har du några frågor är du välkommen att skriva till medlem@afrikagrupperna.se

Varmt välkommen! /Afrikagruppernas styrelse 

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING 2021

§1. Ordförande öppnar mötet
§2. Information om mötesförhandlingarna
§3. Upprop och fastställande av röstlängd
§4. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
§5. Val av funktionärer:
− Mötesordförande
− Mötessekreterare
− Rösträknare tillika justerare
§6. Fastställande av årsmötets dagordning
§7. Presentation av valberedningens förslag på nya styrelseledamöter (ordinarie och suppleanter)
§9. Presentation av propositioner
§10. Presentation av motioner
§11. Beslut om motioner och propositioner
§12. Val av nya ledamöter till styrelsen
§13. Övriga frågor
§14. Mötets avslutande

Varmt välkommen! /Afrikagruppernas styrelse

Medlemsnyheter 2020

MEDLEMSAVGIFTER 2020

Hej, nu gör vi det enklare att stödja arbetet för en rättvis värld! Vilket medlemskap passar dig bäst?

Fullt medlemskap 240 kronor - Läs mer!

Ett medlemskap i Afrikagrupperna kostar 240 kr/år. Nytt för i år är att om du blir Afrikapartner så ingår ditt medlemskap. Att vara Afrikapartner innebär att du skänker minst 20 kr/månad genom autogiro. När du stödjer oss genom autogiro ger du oss möjlighet att långsiktigt planera vårt stöd till våra partnerorganisationer i södra Afrika. Vi sparar också in på kostnader för administration och minskar miljöpåverkan.

Hushållsmedlemskap 300 kronor - Läs mer!

Detta medlemskap kan du lösa för alla som ingår i samma hushåll. Du väljer själv vilka som du vill att medlemskapet ska gälla för. Kontakta oss på telefon eller e-post för att anmäla personuppgifterna. När vi vet vilka som ska ingå i medlemskapet kan vi också ta bort eventuella påminnelser till personer som redan är medlemmar. Du kan inte uppge denna information på inbetalningskortet.

Ungdomsmedlemskap - 240 kronor för 2 år!

Vi inför ett medlemskap för dig under 25 år där du betalar samma summa som övriga – men i gengäld gäller medlemskapet i två år.

Du kan förstås välja att betala fullt medlemskap genom inbetalningskort eller att bli Afrikapartner om du hellre vill det.

Röster från medlemmar
 • Jag är aktivist i Afrikagrupperna för att jag tror att solidaritet är avgörande om vi vill nå förändring. Därför tror jag på att jobba från flera olika håll. Att påverka politiker och företag i Sverige och EU, samtidigt som vi stöttar gräsrotsrörelser och människors egna initiativ i södra Afrika är ett bra sätt. Men framförallt tror jag att vi kan bekämpa strukturer först när vi står tillsammans!

  Ylva Zetterlund
  Ylva ZetterlundGöteborg
 • Afrikagrupperna kombinerar lokalt engagemang och aktivism i Sverige med konkret arbete och erfarenhetsutbyte på plats i Afrika. Det gör mig till en stolt medlem av Afrikagrupperna.

  Nina Tranberg
  Nina TranbergStockholm
 • Det är viktigt med fortsatt och enträget arbete mot fattigdom och orättvisor. Därför är jag medlem i Afrikagrupperna.

  Monica Haglund
  Monica HaglundÖrebro
 • Jag ger Afrikagrupperna mitt stöd för jag har sett bevis på hur viktigt det arbetet är som vi bedriver med våra partnerorgansiationer i södra Afrika

  Tomas Hultman
  Tomas HultmanTingsryd
Aktivistfonden

Aktivistfonden finns till för att stödja engagemang och aktivism på lokal nivå. Varje år finns det tre ansökningsdatum och du kan högst ansöka om 10 000 kr. Vår ambition är också att bättre synliggöra de aktiviteter som genomförs på bland annat hemsidan. Har du frågor kontakta medlem@afrikagrupperna.se.

Har du som medlem en idé du vill genomföra? Läs aktivistfondens riktlinjer och fyll i ansökningsformuläret.

Riktlinjer Aktivistfonden

Ansökningsformulär Aktivistfonden

Mall för ekonomisk redovisning aktivistfonden

Agera - en tidning från Afrikagrupperna

Läs AGERA digitalt på ISSUU . Du kan läsa i paddan, telefonen eller på datorn!

Kontakta oss

Medlemsservice

Kontakta oss på medlemsservice! Oavsett om du behöver anmäla byte av adress, har frågor om ditt medlemskap eller har synpunkter på hur vi kan förbättra vårt arbete så är du välkommen att kontakta oss. Vill du betala din medlemsavgift för 2019?

 • Bli Afrikapartner och stöd oss genom autogiro för minst 20 kr/månad. Läs mer om autogiro
 • Bli medlem genom gåvoshopen Gå till gåvoshopen
 • Bli medlem genom att sätta in på PG 82 95 52-9
 • Bli medlem genom att Swisha hela medlemssumman till 900 33 77 och skriv Medlem i meddelandefältet.

 Vill du engagera dig?

Vi har lokalgrupper på olika orter runtom i Sverige där medlemmarna engagerar sig på sin fritid för en rättvis värld. Aktiviteterna varierar beroende på medlemmarnas intressen.

Läs mer om våra lokalgrupper om du är intresserad av att engagera dig mer!

Afrikagrupperna, lokalgrupper