Starta en lokalgrupp

Vill du träffa andra engagerade? Starta en lokalgrupp! Det är enkelt och vi hjälper dig.

För lokalgrupper behövs att ni:
• Engagerar er i frågor som rör Afrikagrupperna;
• Att gruppen är öppen för nya medlemmar och aktiva att delta i (d.v.s. gruppen/personerna är villiga att nå ut och introducera nya intresserade), gruppen får mejladress och flera grupper har egna Facebook-sidor och diskussionsgrupper;
• Att gruppen skriver en rapport varje år om sina aktiviteter lokalt (fritt format allt på 1/2 A4 till flera sidor);
• Sedan finns lokalgruppsbidrag på 3000 kr per år att tillgå och aktivistfonden att söka pengar från förutom utskick om vad som är på gång och att träffa andra medlemmar, läs mer på www.afrikagrupperna.se/medlem och www.afrikagrupperna.se/lokalgrupper.

Skriv till medlem@afrikagrupperna.se för att komma igång

Utkast på nytt styrdokument för Afrikagrupperna
Handlingar inför årsmöte 2020

Här sammanställer vi samtliga handlingar inför Afrikagruppernas årsmöte 2020.

Anmälan till årsmötet är stängd.

Kallelse till årsmöte 2019

När: Lördag den 25 maj – Söndagen den 26 maj, 2019
Var: UPPSALA

Välkommen till Afrikagruppernas årsmöte 2019! Årsmötet ger dig som medlem möjlighet att påverka vårt arbete, träffa andra medlemmar och diskutera för oss viktiga frågor. Årsmötet är högsta beslutande organ i vår organisation.

Under årsmötet 2019 kommer huvudfokus att ligga på det nya styrdokumentet, framarbetat av visionsgruppen inom styrelsen tillsammans med medlemmar och lokalgrupper. På årsmötet i år kommer vi fortsätta prata om engagemang och aktivismens roll i vår organisation samt ett förslag till reviderade stadgar inom Afrikagrupperna.

Du som är medlem, representant för medlemsorganisation eller stödgrupp är välkommen att delta på årsmötet. Din röst är viktig. Vi ses!

Solidaritetshälsningar, Afrikagruppernas styrelse

Anmälan är nu stängd.

Vad händer på årsmötet?

På årsmötet presenterar vi resultat och lärdomar från det gångna årets verksamhet, med fokus på framtiden. Här beslutar vi vilka som ska ingå i styrelsen, medlemsrevisorerna, auktoriserade revisorerna och valberedningen under det kommande året. Årsmötet fattar beslut om förslag från styrelsen och medlemmar och vi tar del av medlemsrevisorernas rekommendationer.

Rösträtt

Afrikagrupperna är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. Årsmötet som hålls varje år är vårt högsta beslutande organ där du som enskild medlem har en röst. Medlemsorganisationer har två röster per organisation. Personer utan rösträtt från medlemsorganisationer och stödgrupper är också hjärtligt välkomna till årsmötet.

Lämna ditt förslag till årsmötet

Om du, din lokalgrupp eller medlemsorganisation har ett förslag till årsmötet lämnar du eller ni en motion som årsmötet kan ta ställning till. För råd om hur du skriver en motion hör av dig till medlem@afrikagrupperna.se. Den färdiga motionen skickas till medlem@afrikagrupperna.se senast 10 mars, vänligen skriv MOTION i ämnesraden.

Nominera till förtroendeuppdrag

Årsmötet ska välja ett antal personer till att sitta i styrelsen, medlemsrevisorsgruppen och valberedningen. Du kan föreslå dig själv eller någon annan. Skicka din nominering till valberedningen på valberedningen@afrikagrupperna.se senast 28 februari. Du kan även tipsa valberedningen om personer de bör kontakta. Vill du nominera en person till att ingå i nästa års valberedning skickar du ditt förslag till johan.savstrom@afrikagrupperna.se

Årsmöteshandlingar på hemsidan

Styrelsens förslag till årsmötet läggs ut på www.afrikagrupperna.se/medlem efter hand. Senast 11 april ska styrelsens propositioner, medlemmars motioner och valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer finnas tillgängliga på hemsidan. Du som anmäler dig till årsmötet kan välja att få handlingarna skickade per e-post eller som papperspost.

Kostnader

Reseersättning ges till medlemmar för resa till årsmötet med billigaste möjliga färdmedel som tar hänsyn till miljön. Standard för boende är delat, om annat önskas betalar årsmötesdeltagaren för mellanskillnaden själv. Externa årsmötesfunktionärer ersätts med max 5000 kr per person. Mer praktiska detaljer går att läsa på anmälningslänken. Alla detaljer får du efter anmälan.

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet senast 1 maj här genom att klicka HÄR.Har du några frågor är du välkommen att skriva till medlem@afrikagrupperna.se

30 minuter att bidra med till mötet?

Kan du hjälpa till med det praktiska under årsmötet, så som att lyfta stolar, fixa fika/lunch, eller en skoj kvällsaktivitet i åtanke? Superbra – allt blir mycket lättare om vi gör tillsammans. Skriv till uppsala@afrikagrupperna.se och medlem@afrikagrupperna.se

Varmt välkommen! /Afrikagruppernas styrelse och Uppsala Afrikagrupp

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING 2019

§1 Ordföranden öppnar mötet
§2 Information om mötesförhandlingarna
§3 Upprop och fastställande av röstlängd
§4 Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
§5 Val av funktionärer
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Rösträknare tillika justerare

§6 Fastställande av årsmötets dagordning
§7 Presentation av valberedningens förslag på ordförande, styrelse, medlemsrevisorer och auktoriserade revisorer
§8 Presentation av förslag till valberedning
§9 Beslut om tidpunkt för nomineringsstopp av kandidater till styrelse, revisorer och valberedning
§10 Presentation av verksamheten
§11 Långtidsplan
§12 Ordförandes rapport
§13 Årsredovisning 2018 samt beslut om resultatdisposition
§14 Presentation av budget 2019
§15 Generalsekreterares rapport
§16 Medlemsrevisorernas rapport
§17 Auktoriserade revisorernas berättelse
§18 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
§19 Presentation av propositioner, inklusive medlemsavgifter
§20 Presentation av motioner
§21 Delegationsordning, behandlas om proposition eller motion föreligger
§22 Beslut om propositioner, inklusive medlemsavgifter
§23 Beslut om motioner
§24 Nya nomineringar
§25 Val av ordförande samt arvodering av ordförande
§26 Val av styrelse
§27 Val av medlemsrevisorer
§28 Val av auktoriserade revisorer
§29 Val av valberedning
§30 Övriga frågor
§31 Mötets avslutande

Medlemsnyheter 2018-08-09

1. Lokalgruppsbidrag på 3000 kr – skriv för vårens bidrag
Årsmötet 2018 beslutade att ”införa ett lokalgruppsbidrag på 3000 kr/år som alla lokalgrupper kan rekvirera och som ska redovisas i lokalgruppernas verksamhetsrapport”. Detta innebär att 1500 kr per lokalgrupp kan revideras för höstterminen för löpande utgifter för engagemang. Hur pengarna använts beskriver lokalgruppen i sin summering av de aktiviteter som ni gjort under året. Kontaktpersonerna ansvarar för att i lokalgruppsrapporten beskriva hur pengarna använts.
– Skriv till medlem@afrikagrupperna.se för höstens bidrag till din lokalgrupp, vilket redovisas i lokalgruppsrapporten för årets aktiviteter. Rutinerna är på gång att spikas, mer information kommer.

2. Sahara Marathon 2019, anmäl intresse senast 16 december
Varje år samlas personer från hela världen för att delta i ökenloppet Sahara Marathon mellan de västsahariska flyktinglägren i Algeriet. Distanserna är 5, 10, 21 och 42 km. Det går lika bra att springa som att gå. Viktigast är att visa sin solidaritet med det västsahariska folket. Nu vill vi ha med dig! Vi kommer att vara ungefär 20 personer som åker med till Sahara Marathon. Loppet är den 27 februari. Hela resan tar cirka en vecka och kommer att kosta omkring 10 000 kr. En informationsträff för alla deltagare hålls i januari 2019.
– Är ni intresserade? Skriv till Carolina och Sanna på: medlem@afrikagrupperna.se

3. Uppdatering: Remisser, nya rutiner produktförsäljning och lokalgruppsbidrag
Detta har skickats som ett separat mejl, för att hålla den lite mer logistiska infon för sig.

4. Västsahara Inifrån – vill ni ordna föreläsning med författarna Johan Persson och Anna Roxvall?
Anna Roxvall och Johan Persson berättar i ett samtal om sin nya reportagebok ”Västsahara inifrån – att svika ett folk”. Boken skrevs efter att de rest i ockuperat land, besökt flyktingläger i öknen och knackat på dörrar till FN:s beslutsfattare i New York. Historien om Västsahara – Afrikas sista koloni – är full av frågetecken och politiker som duckar för internationella lagar. Författarna har lyckats skildra den infekterade konflikten och undersökt kopplingarna till Sverige och den svenska utrikespolitiken. Vad krävs för att en över 40 år lång konflikt ska få ett slut? Och hur är det att som journalist berätta någon annans historia? Gör som Mia Söllwander i Malmö Afrikagrupp (bild) och bjud in till författarsamtal, se eventet från Malmö HÄR
– Skriv till Johan Persson direkt på johan@myteriforlag.se. Det enda som krävs ekonomiskt är att täcka resa och boende för duon. Om ni inte har budget i lokalgruppen, så skriv till medlem@afrikagrupperna.se(läs om lokalgruppsbidraget och aktivistfonden på www.afrikagrupperna.se/medlem)
– Du kan även köpa boken till rabatterat pris 149 kr (ordinarie pris 199 kr, stödpris 250 kr), uppge ”Afrikagrupperna” vid beställning. https://www.shop.myteriforlag.se/

5. Bjud in Emil Boss att prata om nya boken om Rättvis vinhandel – klar i maj 2019
Boken beräknas vara klar 1 maj. Då träffar Emil gärna er lokalgrupper för bokprat i kombo med föredrag om villkoren och vad vi kan göra för att stötta lantarbetarnas organisering och kampanjen Rättvis vinhandel såklart. Emil Boss är flerfaldigt prisbelönta arbetarförfattare boken är en uppföljning på den mycket väl mottagna diktsamlingen Acceleration från 2017, lyssna på ett avsnitt ur den från dagens dikt HÄR och boken går att köpa HÄR. Emil mottog i 2017 Afrikagruppernas Solidaritetspriset tillsammans med Mikael och Jarl för sina insatser för arbetsvillkor inom kampanjen Rättvis vinhandel framförallt tillsammans med fackförbundet CSAAWU i Sydafrika, läs mer HÄR.
– Är ni intresserade? Skriv direkt till Emil Boss på: emil_boss@hotmail.com.  Det enda som krävs ekonomiskt är att täcka resa och boende. Om ni inte har budget i lokalgruppen, så skriv till medlem@afrikagrupperna.se (läs om lokalgruppsbidraget och aktivistfonden på www.afrikagrupperna.se/medlem

6. Stort tack för att ni skramlade till Världens Barn
Återigen tack till lokalgrupper som var ute och skramlade i ur och skur, ni är solidaritetens hjältar. Flera afrikagruppare var i år med i lokalradio P4 runt om i landet och satte AMODEFA’s arbete och Moçambique på radiokartan runt om i Sverige.
Lyssna gärna på inslag med  Elisabeth Back och Iréne Eriksson i Gävle Afrikagrupp: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=7059573

Var med och utveckla medlemsdemokratin

Afrikagrupperna har under de senaste åren satsat hårt och framgångsrikt på att ekonomiskt säkra organisationen. Nu är vi glada att vara i startgroparna för att fördjupa medlemsdemokrati, engagemang och aktivism. Rötterna till en rättvis värld. Var med och bygg vår organisation framåt – kontakta styrelsens organisationsutvecklingsgrupp som träffas (möts även digitalt på distans) cirka 2 timmar i månaden. Gruppen har som syfte att bevaka medlemmarnas intressen och arbeta strategiskt för att stärka medlemsorganisationen och den demokratiska utvecklingen av Afrikagrupperna. Gruppen är öppen för alla Afrikagruppernas medlemmar intresserade av organisationsutveckling.

Intresserad?

Kontakta Erika Charpentier i styrelsen på: erika.charpentier@afrikagrupperna.se.

Vi behöver dig!

MEDLEMSAVGIFTER 2018

Hej, nu gör vi det enklare att stödja arbetet för en rättvis värld! Vilket medlemskap passar dig bäst?

Fullt medlemskap 240 kronor - Läs mer!

Ett medlemskap i Afrikagrupperna kostar 240 kr/år. Nytt för i år är att om du blir Afrikapartner så ingår ditt medlemskap. Att vara Afrikapartner innebär att du skänker minst 20 kr/månad genom autogiro. När du stödjer oss genom autogiro ger du oss möjlighet att långsiktigt planera vårt stöd till våra partnerorganisationer i södra Afrika. Vi sparar också in på kostnader för administration och minskar miljöpåverkan.

Hushållsmedlemskap 300 kronor - Läs mer!

Detta medlemskap kan du lösa för alla som ingår i samma hushåll. Du väljer själv vilka som du vill att medlemskapet ska gälla för. Kontakta oss på telefon eller e-post för att anmäla personuppgifterna. När vi vet vilka som ska ingå i medlemskapet kan vi också ta bort eventuella påminnelser till personer som redan är medlemmar. Du kan inte uppge denna information på inbetalningskortet.

Ungdomsmedlemskap - 240 kronor för 2 år!

Vi inför ett medlemskap för dig under 25 år där du betalar samma summa som övriga – men i gengäld gäller medlemskapet i två år.

Du kan förstås välja att betala fullt medlemskap genom inbetalningskort eller att bli Afrikapartner om du hellre vill det.

Röster från medlemmar
 • Jag är aktivist i Afrikagrupperna för att jag tror att solidaritet är avgörande om vi vill nå förändring. Därför tror jag på att jobba från flera olika håll. Att påverka politiker och företag i Sverige och EU, samtidigt som vi stöttar gräsrotsrörelser och människors egna initiativ i södra Afrika är ett bra sätt. Men framförallt tror jag att vi kan bekämpa strukturer först när vi står tillsammans!

  Ylva Zetterlund
  Ylva ZetterlundGöteborg
 • Afrikagrupperna kombinerar lokalt engagemang och aktivism i Sverige med konkret arbete och erfarenhetsutbyte på plats i Afrika. Det gör mig till en stolt medlem av Afrikagrupperna.

  Nina Tranberg
  Nina TranbergStockholm
 • Det är viktigt med fortsatt och enträget arbete mot fattigdom och orättvisor. Därför är jag medlem i Afrikagrupperna.

  Monica Haglund
  Monica HaglundÖrebro
 • Jag ger Afrikagrupperna mitt stöd för jag har sett bevis på hur viktigt det arbetet är som vi bedriver med våra partnerorgansiationer i södra Afrika

  Tomas Hultman
  Tomas HultmanTingsryd
Aktivistfonden

Aktivistfonden finns till för att stödja engagemang och aktivism på lokal nivå. Varje år finns det tre ansökningsdatum och du kan högst ansöka om 10 000 kr. Vår ambition är också att bättre synliggöra de aktiviteter som genomförs på bland annat hemsidan. Har du frågor kontakta medlem@afrikagrupperna.se.

Har du som medlem en idé du vill genomföra? Läs aktivistfondens riktlinjer och fyll i ansökningsformuläret.

Riktlinjer Aktivistfonden

Ansökningsformulär Aktivistfonden

Mall för ekonomisk redovisning aktivistfonden

Agera - en tidning från Afrikagrupperna

Läs AGERA digitalt på ISSUU . Du kan läsa i paddan, telefonen eller på datorn!

Kontakta oss

Medlemsservice

Kontakta oss på medlemsservice! Oavsett om du behöver anmäla byte av adress, har frågor om ditt medlemskap eller har synpunkter på hur vi kan förbättra vårt arbete så är du välkommen att kontakta oss. Vill du betala din medlemsavgift för 2019?

 • Bli Afrikapartner och stöd oss genom autogiro för minst 20 kr/månad. Läs mer om autogiro
 • Bli medlem genom gåvoshopen Gå till gåvoshopen
 • Bli medlem genom att sätta in på PG 82 95 52-9
 • Bli medlem genom att Swisha hela medlemssumman till 900 33 77 och skriv Medlem i meddelandefältet.

 Vill du engagera dig?

Vi har lokalgrupper på olika orter runtom i Sverige där medlemmarna engagerar sig på sin fritid för en rättvis värld. Aktiviteterna varierar beroende på medlemmarnas intressen.

Läs mer om våra lokalgrupper om du är intresserad av att engagera dig mer!

Afrikagrupperna, lokalgrupper