Fortsatt arbete för inflytande i SADC

2I augusti i år samlades närmare 3000 personer inom gräsrotsrörelser i södra Afrika i Bulawayo, Zimbabwe inom det sociala forumet SADC People’s Summit för att påverka politikerna inom SADC. På plats fanns småjordbrukare, fackföreningar, vårdgivare, landlösa, sociala rörelser för hälsovård, kvinnorörelser, föreningar för gatuhandlare och många fler.

Forumet organiserades av Afrikagruppernas samarbetsorganisationer ZIMCODD och SEATINI och det var enligt dem ett av de mest mobiliserade och framgångsrika forumen någonsin. På forumet skapades en deklaration kallad ”The Bulawayo Communique”. Deklarationen berör 18 frågor inom bland annat könsbaserat våld, naturresursutvinning, klimatförändring, matsäkerhet och ungdomsarbetslöshet. ”Vi, människorna inom SADC, har blivit stärkta av erfarenhetsutbytet och ambitionerna inom People’s Summit”, står det i deklarationen.

1(1)Nyligen arrangerades ett uppföljningsmöte om People’s Summit där syftet var att skapa en ansvarsfördelning till nästa kongress i Botswana 2015. Förhoppningarna med mötet var att deklarationen ska förverkligas och att frågorna ska få gehör inom SADC:s medlemsländer.

– Det finns ett behov av att uppmärksamma ordförandeskapet inom SADC på frågorna i SADC People’s Summit Communique 2014 så att de kan förverkligas. People’s Summit är inte slutet, men det finns ett behov av att planera för framtiden och ta lärdom av vad som framkom i diskussionerna under forumet. ZIMCODD kommer att fortsätta uppmärksamma Utrikesdepartementet på frågorna, säger Janet Zhou, programansvarig på ZIMCODD.

Emma Andersson, praktikant ZIMCODD

Pernilla Hyllén, praktikant SEATINI

Recommended Posts