Västsahara Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-11-15

Vill du ingå i en referensgrupp med fokus på Västsahara?

Årsmötet 2022 antog en motion om att Afrikagrupperna ska uppdatera sina krav och positionering gällande vårt Västsaharaarbete. Årsmötet beslutade också att kravplattform ska befästas i dialog med medlemsbasen och sammanställas i en trycksak.

Processen med att verkställa årsmötets beslut har påbörjats under hösten. Målet är att avsluta processen i början av 2023. Vill du vara med och bidra? I så fall kan du anmäla dig till att ingå i en referensgrupp via formuläret HÄR. Anmäl dig senast den 1 december.

Engagemanget för ett fritt Västsahara är starkt bland Afrikagruppernas medlemmar. Och kunskapen är hög. Detta ska vi såklart ta vara på!

Referensgruppen kommer att bjudas in till att göra medskick till, och ge återkoppling på, texter och kravformuleringar som kansliet tar fram.

Välkommen att medverka!

PS. Eftersom Afrikagrupperna är en demokratisk medlemsorganisation så är årsmötet organisationens högst beslutande organ. Alla medlemmar är välkomna att närvara och rösta på årsmötet. Samt att skicka in motioner (förslag). Vem vet, om ett år kanske det är just DIN motion som vi arbetar med att verkställa. Håll utkik på hemsidan för information om datum för att skicka in motioner. Ta vara på din demokratiska möjlighet att bidra till Afrikagruppernas arbete!

STÖD OSS