SRHR Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2024-07-05

Foto: La Via Campesina

I Kenya har regeringen nyligen hävt ett förbud mot genetiskt modifierade organismer, GMO. Något som gynnar globala företag, samtidigt som folkets tillgång till mat hotas. När globala företag genmodifierar och patenterar fröer riskerar det att slå ut den lokala matproduktionen. Var med och ge bönderna tillbaka rätten att bestämma vad och hur de odlar!

Hunger och undernäring är redan utbrett För de kenyaner som befinner sig under fattigdomsgränsen är småskaligt jordbruk livsnödvändigt. Tyvärr stöttar politiken de globala företagens industriella livsmedelsproduktion på bekostnad av småskaliga bönders, och redan idag är över hälften av befolkningen drabbad av undernäring och hunger. När GMO nu tillåts skapar det ett än större beroende av globala företag samtidigt som lokal matproduktion kommer att minska än mer. Folket och de småskaliga bönderna förlorar sin matsuveränitet – rätten att råda över sin matproduktion. E

En stor organisation som kan ge bönderna rättvisa Afrikagruppernas partnerorganisation, La Via Campesina, LVC, kämpar outtröttligt för bönders rätt till sina egna livsmedels- och jordbrukssystem. Det är en internationell organisation som verkar i 15 länder, med huvudkontor i Zimbabwe, och över 200 miljoner bönder som medlemmar. Cidi Otieno, nationell samordnare för bondeförbundet Kenyan Peasant League som är en del av La Via Campesina, berättar om kampen för böndernas rätt till jordbruket: – LVC hjälper oss att driva kampen för rätten till matsuveränitet och vi har nu överklagat regeringens beslut om att tillåta GMO. Målet tas upp 31 oktober så tiden är knapp.

Tack vare att LVC är så stora och erkända, har de en stark röst när det gäller livsmedel och jordbruk globalt sett. Det kan vara nyckeln till att ge tillbaka makten över livsmedelsproduktionen till folket här i Kenya. Bönderna behöver ditt stöd nu Att genetiskt modifiera och patentera fröer är ett sätt att kolonisera livsmedelssystem. Men när de globala företagens intressen går före folkets rätt till mat hotas inte bara matsuveräniteten utan också familjers överlevnad. Inga barn ska behöva drabbas för att globala företag vill bli rikare. Genom att stötta La Via Campesina kan arbetet för rättvisa åt Kenyas småskaliga bönder fortsätta. Vi hoppas att du är med!

Foto: La Via Campesina

Missa inte! La Via Campesina besöker Sverige i höst Vår partnerorganisation La via Campesina LVC arbetar för ett hållbart jordbruk och genomför kampanjer för att försvara bönders rätt till utsäde och att främja jordbruksreformer. De kämpar även för att erkänna böndernas rättigheter och för ett hållbart jordbrukssystem. I höst kommer de på besök till Sverige! När Afrikagrupperna är med och samarrangerar Mänskliga Rättighetsdagarna 14–15 november i Skellefteå deltar LVC i en rad spännande seminarier för att sprida kunskap om bönders rättigheter, hållbar matproduktion och klimaträttvisa. LVC kommer även delta i program och aktiviteter i Stockholm. Håll utkik i våra kanaler för mer information eller läs mer på www.mrdagarna.se 

STÖD OSS