Justica Ambiental Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-03-03

Öppet brev gällande etik och hållbarhet kopplat AP-fondernas investeringar

Finansmarknadsminister Niklas Wykman 

Som civilsamhällsrepresentanter hälsar vi dig varmt välkommen till din relativt nya roll som minister och ser fram emot en konstruktiv dialog gällande de allmänna pensionsfondernas (AP-fonderna) uppdrag att förvalta medlen på ett ansvarsfullt sätt som främjar hållbar utveckling. 

Vi vänder oss till dig eftersom du är högst ansvarig över finansdepartementet under vilket AP-fonderna ligger. Sedan 2019 finns det lagkrav på att AP-fonderna ska förvalta medlen på ett ansvarsfullt sätt som främjar hållbar utveckling. Vi välkomnade lagändringen och ser positivt på allt hållbarhetsarbete som genomförs i AP-fonderna samt på de nytillkomna initiativ och regler för att även innefatta Sjätte och Sjunde AP-fonderna. Vi ser dock fortfarande att verksamheter som AP-fonderna investerar i direkt och indirekt bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och till miljöförstöring.  

Justiça Ambiental (JA!) som grundades av Anabela Lemos, Per Angerprisvinnaren 2022, finns närvarande i Cabo Delgado i norra Moçambique där några av världens största fossilgasprojekt planeras. Projekten kommer att leda till massiva utsläpp av växthusgaser. Området där fossilinfrastrukturen håller på att ta form består dessutom av en känslig miljö och klassas som ett biosfärområde av UNESCO. Det omfattar korallrev, mangroveträsk och andra ekosystem som är viktiga för den biologiska mångfalden och för att motverka de värsta effekterna av klimatförändringarna som redan drabbat Moçambique hårt. Cirka 500 familjer har tvingats lämna sina hem och försörjning och ytterligare cirka 2 000 familjer förväntas drabbas. Allt detta, i ett område där konflikter blossat upp och förvärrats i exploateringens spår.

Såväl Första till Fjärde samt Sjunde AP-fonderna har innehav i företag och finansiärer som ingår i gasprojektens hela värdekedja. Det handlar om totalt cirka 15 miljarder svenska kronor som investeras i utförarbolagen, som fossilbolaget TOTAL men också i deras investerare som exempelvis Standard Bank. I det länkade öppna brevet uppmanar JA! finansiärer att avyttra sina investeringar i projekten. I brevet finns även mer information om projekten samt rekommendationer till regeringar och finansiärer. Inga svenska exportkrediter ställs ut till projekten på grund av Exportkreditnämndens riktlinjer kring hållbarhet men AP-fonderna fortsätter. Hur kommer det sig? 

Fossilgasprojekten i Cabo Delgado är bara ett exempel på AP-fondernas systematiska investerande i företag som kränker de mänskliga rättigheterna och förstör miljön. Det handlar om investeringar i gruvor, olja, kol, industrijordbruk och vapen som leder till allt från folkrättsbrott till skogsskövling och tvångsarbete världen över. Se fler exempel på hemsidorna för nätverken Schyssta Pensioner och Vi anmäler AP-fonderna

Vi har genom åren uppmärksammat AP-fondernas skadliga investeringar på olika sätt. Några av oss var med och anmälde AP-fonderna till FN:s råd för mänskliga rättigheter 2021. I november 2022 genomförde vi en aktion utanför AP-fondernas kontor i Stockholm och Göteborg för att visa att vi inte ser på i tysthet. Vi hade också en digital kampanj där vi vände vi oss till dig med frågan vad du som finansmarkandsminister tänker göra för att adressera problemet med AP-fondernas skadliga investeringar. Säkert uppmärksammade du att du blev taggad av personer som lade upp bilder på sig själva med kikare.  

Vi hoppas att du vill engagera dig för att få stopp på AP-fondernas skadliga investeringar och vi finns tillgängliga för eventuella frågor och vidare samtal.  

Svenska pensionspengar får inte bidra till att kränka mänskliga rättigheter och förstöra miljön! 
Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna  
Nastaran Zagari, ordförande Jordens Vänner  
Karin Lundberg, Extinction Rebellion 
Klara Knapp, Ordförande Latinamerikagrupperna 
Catarina Antikainen, Ordförande FIAN Sverige 

STÖD OSS