Energy Charter Treaty Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2021-07-06

Vi bör lämna ECT avtalet innan COP26

Energy Charter Treaty (ECT), ett föråldrat avtal som gynnar storföretag på alla andras bekostnad, är ett onödigt och farligt hinder för den nödvändiga klimatomställningen av energisystemet. De över 50 medlemsländerna samlas den 6 – 9 juli för att ”modernisera” avtalet. Men eftersom det är i grunden felaktigt utformat, uppmanar Afrikagrupperna tillsammans med våra partnerorganisationer WoMin och JA! och fler än 400 civilsamhällesorganisationer de politiska ledarna att lämna ECT innan klimattoppmötet COP26 i höst och i stället prioritera klimatet.

ECT riskerar att avskräcka regeringar från att driva en tuff politik för att skydda människor och miljö. Avtalet fungerar i praktiken som ett skydd för enorma fossilinvesteringar, vilket strider mot såväl Parisavtalet som ambitioner och åtaganden EU-nivå och nationellt. ECT ger nämligen företag rätt att dra stater inför rätta i särskilda domstolar utanför de ordinarie rättssystemen, för tänkt utebliven vinst på grund av demokratiskt fattade beslut som syftar till, exempelvis, att minska klimatpåverkan. Ett färskt exempel på detta är den tyska koljätten RWEs stämning av den nederländska regeringen för att den beslutat att fasa ut kolkraftverk till 2030. RWE kräver 1,4 miljarder euro i kompensation. Italien stämdes för sitt beslut att inte ge tillstånd till exploatering av olja utanför dess kust och Slovenien stämdes när landet krävde en miljökonsekvensbeskrivning av ett frackingprojekt. Svenska statliga Vattenfall har tidigare utnyttjat ECT för att stämma Tyskland, dels för att slippa strängare miljökrav på ett kolkraftverk utanför Hamburg, dels för landets beslut att avveckla kärnkraften.

Så här kan det inte fortsätta. Regeringar får inte låta sig bakbindas och hållas som gisslan av fossilbolag inför den akuta klimatkrisen. De måste se till att vara fria att agera kraftfullt utan att riskera att få betala fantasisummor av medborgarnas skattepengar till vinsthungriga och samvetslösa energibolag. Därför vill Afrikagrupperna, WoMin och JA!, tillsammans med över 400 civilsamhällesorganisationer och över en miljon enskilda att europeiska regeringar inklusive Sveriges samt EU lämnar ECT innan COP26 och att alla påtryckningar för att få fler länder att ansluta sig upphör.

Bild från en demonstration i Bryssel, foto: Jordens Vänner Europa
Bild från en demonstration i London, foto: Jordens Vänner Europa

CSO statement

Ladda ned och läs hela uppropet med namn på de över 400 organisationer som skrivit under

(240 Kb)

STÖD OSS