Anna Stevenson Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2015-07-27

Kolkraft genererar sjuk generation

Idag släpps ’The Bliss of Ignorance’, en dokumentärfilm om Sydafrikas komplexa förhållande till en av landets mest rikliga resurs – kol. Bakom filmen står Afrikagruppernas partnerorganisation groundWork samt Jordens vänner.

’The Bliss of Ignorance’ belyser hur brytning och förbränning av kol påverkar miljön genom förorening av luft och värdefulla vattenresurser i ett land där vatten är en knapp tillgång. Filmen undersöker även hur Sydafrikas energipolicy inverkar på folkhälsan – experter förutspår en sjuk generation i regionen Mpumalanga, där 12 av världens största kraftverk återfinns. I början av 2015 beslutades det att energijätten Eskom under fem års tid har tillåtelse att frångå luftutsläppsregleringar.

Francina Mlynkosi bor i en informell bosättning som bildats i närheten av kolkraftverket Matimba, beläget i Lephalale.  Francina beskriver ironin i att de trots närheten till kraftverket inte har tillgång till el utan endast förorenat vatten.

”Människor här lider av hälsoproblem såsom astma, tuberkulos och kronisk huvudvärk. Människor har flyttat hit i hopp om att få arbete på kraftverket eller i någon av kolgruvorna. Då merparten inte lyckats få något arbete har många kvinnor tvingats bli sexarbetare för att kunna försörja sina familjer.”

Francina organiserar kvinnor i området och planerar bland annat en kvinnomarsch från Lephalale till Pretoria, en marsch på totalt 28 mil, för att uppmärksamma den smutsiga industrin till fördel för energipolitik som inkluderar grön energi som också skapar jobb.

År 2010 fick Sydafrika ett lån av Världsbanken för att bygga världens fjärde största kolkraftverk, Medupi. Sverige röstade för detta lån, och bidrog därmed till att Sydafrika ökat sitt beroende av fossila bränslen. Medan kolindustrin och dess koldioxidutsläpp, för Sverige, leder till klimatförändringar som skapar möjligheter för vinodling i Skåne, är konsekvenserna för Sydafrika betydligt värre.

Anna Stevenson
Praktikant, Afrikagrupperna Johannesburg

STÖD OSS