Anna Gren Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2013-05-23

Rätten att ge liv utan att dö

Unga Inez berättar att när hon blev gravid så sökte hon upp barnmorskan Albina Adreno som i sin tur uppmanade henne att ta sig till sjukhusets rådgivningscenter. Från graviditetens tredje månad fick Inez därefter rådgivning fram till förlossningen. Tirsia är nu 8 månader och i god hälsa, vilket inte är givet i ett land där vart tjugonde barn dör inom 28 dagar efter födseln.

För ett par år sedan hade Inez förmodligen inte fått samma uppmaning. Sedan hälsoministeriet och ADRA började hålla utbildningar för traditionella barnmorskor har antalet gravida kvinnor som söker rådgivning vid det lokala sjukhuset mer än tredubblats. Även antalet sjukhusförlossningar har ökat.

”I städerna har förlossning på traditionellt vis minskat”, berättar Albina ”men på landsbygden är det fortfarande vi som förlöser barn”. Albina är 60 år, har jobbat som traditionell barnmorska i 24 år och har deltagit i ADRAs och hälsoministeriets utbildning om att minska mödradödligheten. ”Numera uppmanar vi patienterna att besöka sjukhusen för att få rådgivning innan förlossningen. Där finns bättre material och mediciner.”

När Angola anslöt sig till FN:s kvinnokonvention förpliktade landet sig till att förbättra hälsan för dess kvinnor. 27 år senare försvåras fortfarande tillgången till modern sjukvård av traditioner, avstånd och ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor. För de kvinnor som inte har möjlighet att ta sig till sjukhus kan det vara livsavgörande om barnmorskan har fått modern utbildning eller inte. ”Projektet har lärt oss att referera komplicerade fall direkt till sjukhusen”, berättar Albina.

Trots att Angola mellan 1990 och 2010 mer än halverade mödradödligheten kan vart åttonde dödsfall för kvinnor i reproduktiv ålder relateras till graviditeten. Utvecklingen trevar sig fram i rätt riktning men håller inte riktigt takt med de nivåer som satts upp av FN:s femte milleniummål om förbättrad mödrahälsa.

ADRAs mödraprojekt medförde att besöken till sjukhusen har ökat. Projektet innebar även att ADRA stärkte sitt samarbete och utrymme att influera den lokala adminstrationen i Cubal och Ganda, provinsdirektoratet för familj och kvinnofrämjande och provinsedirektoriatet för hälsa. Tillsammans försöker de att värna om kvinnors rätt att ge liv utan att dö.

/Anna Gren

STÖD OSS