Namibia vill avskaffa döddstraffet globalt

På torsdagen röstade FN:s generalförsamling för ett avskaffande av dödsstraffet. 106 röstade för 46 emot 34 lade ned sin röst. Namibia var ett av de länder som röstade för ett avskaffande. Läs mer på länken nedan:

http://www.newsdesk.se/pressroom/

amnesty_international__svenska_sektionen/pressrelease/

view/vaerlden-stor-majoritet-av-fn-s-medlemmar-

roestade-foer-doedsstraffsmoratorium-262671

Recent Posts