Extremväder gör det svårare att odla - Afrikagrupperna

EXTREMVÄDER GÖR DET SVÅRARE ATT ODLA

Under de senaste åren har Moçambique utsatts för exceptionell värme, extrem torka, flera cykloner och kraftiga skyfall – som på grund av den tidigare torkan orsakat översvämningar. De småskaliga bönderna har drabbats särskilt hårt. De behöver vårt stöd.

Säsongerna stämmer inte längre

Afrikagrupperna samarbetar med UNAC, den nationella bonderörelsen i Moçambique, för att stötta småskaliga jordbrukare och deras väg till ökad klimatanpassning. Ett växande problem är att extremväder återkommer allt oftare. Säsongerna, som bönderna tidigare tagit för givna, förskjuts och det blir svårt att avgöra när det är dags att så.

Under våren brukar bonden Lucinda da Silva Tomo som bor i Manicaprovinsen sätta frön av majs, jordnötter, pumpa och bönor i jorden.
– Om vi sår och det inte kommer ordentligt med regn går sådden förlorad. Då står vi utan mat och försörjning. Men genom jordbruksrörelsen kan vi bönder stötta varandra och dela på riskerna. Det är avgörande för oss, speciellt nu med ökande klimatförändringar, berättar Lucinda.

Dags att tänka småskaligt!

Under perioder av extremväder har många av böndernas fröförråd gått förlorade, men UNAC har arbetat för att återställa dem. Förutom att stötta bönderna på olika vis jobbar UNAC också för att främja småskaliga alternativ i jordbrukspolitiken. Viktigt inte minst då det storskaliga industriella jordbruket med monokulturer bidrar till klimatförändringarna och har en skadlig inverkan på såväl ekosystem som biologisk mångfald och vatten.

Att utveckla det småskaliga jordbruket gör livet tryggare för den enskilde bonden, men är också en nyckel till klimatkrisens lösning globalt – det förser människor med mat med väldigt få resurser.

Låt oss odla en hållbar framtid

Trots att de moçambikiska småskaliga jordbrukarna knappt bidrar till klimatförändringarna, drabbas de hårt av dess konsekvenser. Skänk en gåva, var med oss i arbetet att utveckla småskaliga jordbruk – bra både för bönderna i Moçambique och för planeten. Tillsammans odlar vi en hållbar, solidarisk framtid!

Lucinda da Silva Tomo, småskalig bonde och ordförande för 7 000 medlemmar i en av den moçambikiska bonderörelsens distriktsföreningar.

STÖD SMÅSKALIGA JORDBRUKARE

Småskaliga jordbrukare bidrar knappt till klimatförändringarna men de drabbas hårt av dess konsekvenser. Skänk en gåva, var med oss i arbetet att utveckla småskaliga jordbruk!

STÖD OSS