Tredje världen och rent vatten - Afrikagrupperna

Evenemang

Tredje världen och rent vatten

Arrangörer: SAFRAN och ABF Skåne
Medverkande: Folke Schimanski och Birgitta Hansson.

Tredje världen och andra världskriget
Folke Schimanski ska föreläsa om sin bok De bortglömda, som handlar om andra världskrigets osynliggjorda offer. Räknat i stupade soldater, civila krigsoffer i Afrika, Asien, Oceanien och Latinamerika samt följdverkningar som ökad fattigdom och massvält var de koloniserade människorna krigets stora förlorare. Utan hjälp av koloniernas soldater skulle andra världskriget blivit besvärligare och dragit ut på tiden. Men något tack för hjälpen fick de knappast. Inte ens efter döden fick de någon upprättelse.

”Efter det stora slaget i Tobruk i Libyen mot general Rommels styrkor begravdes sydafrikanska soldater på plats. Dock grävdes de upp igen, då man hade råkat lägga svarta och vita i en och samma massgrav” (citat från boken).

Folke Schimanski är journalist och författare och har givit ut en rad böcker. Han medarbetar också i Populär historia.

Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten
Så heter Soroptimisternas projekt som pågått sedan oktober 2012. Projektet har nått ca 2 300 familjer, företrädesvis ensamma kvinnor med egna och ofta också släktingars föräldralösa barn, alltid de fattigaste och mest utsatta i området som projektet gäller. Birgitta Hansson ska berätta om Solvattendunken och hur den kan hjälpa fattiga familjer till ett bättre liv och hur dunken faktiskt uppfyller FNs globala mål.

Allt börjar med rent vatten. Birgitta hade sett behovet av rent vatten, eller snarare problemet med förorenat vatten, som familjen måste koka för att rena. Så fick kvinnorna – oftast flickor– inte bara gå långa vägar för att hämta vatten utan också ge sig iväg och hämta ved för att koka vattnet. Det var både ytterst tidsödande (så att flickorna inte kunde gå i skolan) och ibland farligt, inte minst för risken att bli överfallen och risk för våldtäkt. Vattnet i dunken renas genom att läggas i solen vinkelrätt mot solstrålarna. UV2- strålningen slår sönder cellerna och förstör alla vattenburna sjukdomar som kolera, dysenteri mm. Birgitta Hansson är civilingenjör, lantmäteri, men pensionerad sedan länge. Hon blev unionspresident (dvs. ordförande) för alla Soroptimist-klubbar i Sverige 2012. Som sådan väljer man ett projekt som alla klubbar kan jobba med. Normalt byter man sedan vartannat år när det kommer en ny president. Men de håller på fortfarande.

Soroptimisterna är en partipolitiskt och religiöst obunden kvinnoorganisation som bidrar till att stärka kvinnors ställning globalt och lokalt. Soroptimist international har ca 75 000 medlemmar i 122 länder.

Anmälan: Via abf.se/skane – sök på arrangemangets namn Tredje världen och rent vatten eller klicka HÄR för att komma direkt till sidan.

Ange också namn, adress, telefon och personnummer. Anmälan ska vara ABF tillhanda senast 21 april 2022.
För mer information eller frågor kontakta 0413-298 81 eller rory.hall@abf.se.

Om evenemanget

Datum: 12 APR 2022

Tid: 09.30-14.30

Stad: Lund

STÖD OSS