Världsaidsdagen, protester mot sexuellt genusbaserat våld och fokus på kvinnor i den informella sektorn

*Varning för känsligt innehåll* 

 Global solidaritet, gemensamt ansvar” är temat för Världsaidsdagen 2020. Mitt i en annan pågående pandemi är den här dagen fortfarande viktig för att visa solidaritet med de miljoner som lever med hiv globalt och den tjänar som en påminnelse om att epidemin fortfarande är utbredd i samhället. Samtidigt som kampen mot hiv fortsätter, syns en ny våg av protester och aktivism på nya plattformar, som kopplar ihop och förstärker rösterna mot sociala orättvisor.    

Sociala medier har blivit kraftfulla verktyg för sociala rörelser över hela världen, den nya tidens anslagstavlor som når många. I början av oktober tog sig ungdomar i Namibia ut på Twitters gator för att uppmärksamma vad som hände i Windhoek. Detta efter att den 22-åriga ShanonWasserfalls kropp hittats i en grund grav sex månader efter att hon rapporterades försvunnen. Protester och demonstrationer följde, där unga människor vräkte ut sin ilska och frustration och krävde undantagstillstånd på grund av ökningen av sexuellt genusbaserat våld och kvinnomord. Bland kraven fanns också krav på att ministern för jämställdhet och barns välfärd skulle avgå. Ett stort antal protester hölls under #hashtaggen #ShutItAllDown och främst unga kvinnor marscherade till ett av huvudstadens största köpcentrum för att stänga ner det. Detta för att förmedla budskapet att även företags-Namibia har en skyldighet i kampen mot genusbaserat våld. Polisen använde gummikulor, tårgas och batonger för att skingra folkmassan och arresterade 25 demonstranter. Demonstranterna var högljudda och förespråkade demonstrationer varje dag eftersom kvinnor våldtas och mördas varje dag. I Windhoek registreras mer än 200 fall varje månad som handlar om ”våld i hemmet. 

Protestarrangörerna skickade ett brev och upprop till Afrikagruppernas partnerorganisation Legal Assistance Center i Namibia med exempel på några av de fruktansvärda historier om sexuellt genusbaserat våld och kvinnomord som föregick Wasserfall:De är del av samma berättelse som Viola Swartbooi som hittades begravd naken i en grund grav 2005. De är del av samma berättelse som Sanna Garoes, vars kropp hittades i en soptunna bredvid B1:an (motorväg) styckad i två delar. De är del av samma historia som Melanie Janse, vars kropp hittades naken bredvid Western Bypass 2005. De är del av samma berättelse som Juanita Mabula, vars huvud hittades liggande B1:an 2005; halshuggen. De är del av samma berättelse som Magdalena Stoffels, vars kropp hittades med halsen avskuren 2010. De är en del av samma historia som Mirjam Nandjato, som hittades död och nästan halshuggen 2014. Berättelsen om IssabellaTjizuKahorere som blev stympad, knivhuggen och skjuten in 2014. Berättelsen om AnnalizeNdakongele som knivhöggs till döds i mars 2015. Marlene Gatonje, mördad med en sten 2015. Cheryl Ujaha, vars lemlästade kropp hittades dumpad i ett buskage 2018. Ndihole-OmweneJoleinge, som fick halsen avskuren 2018. Berättelsen om Rejoice Shovaleka, som blev knivhuggen när hon gick hem 2020. De är alla delar av den ständigt pågående, men inte alltid synliggjorda, historien om våld mot kvinnor och barn. Kvinnor och barn som, precis som du och jag, hade förhoppningar och drömmar för sig själva, för sina familjer, för sina lokalsamhällen.” 

Fokus för årets 16 dagar av aktivism mot genusbaserat våld är informella kvinnliga arbetare vars liv och försörjningsmöjligheter akut har påverkats av Covid-19 och den exempellösa ekonomiska kris som följt. Afrikagrupperna fokuserar på informella kvinnliga arbetare genom vår partner i Angola, Ondjango Feminista. I sin rapportKvinnors ekonomiska motstånd: En daglig kamp”, tar de upp de utmaningar som kvinnliga gatuförsäljare i den informella sektorn i Angola står inför under pandemin. Enligt Women in Informal Employment: Globalising and Organising är majoriteten av gatuförsäljare i Afrika kvinnor. Gatuförsäljare tillhör vanligtvis socioekonomiskt utsatta lokalsamhällen och faller ofta offer för verbala och fysiska övergrepp, trakasserier, våldsamma arresteringar och vräkningar. Dessa arbetande kvinnor utsätts ofta för krav på sex i utbyte mot försäljningsplatser. Dessa kvinnor upplever mycket högre risk för genusbaserat våld, inklusive fysiskt och ekonomiskt våld. Som tidigare nämnts har pandemin förvärrat de risker och utmaningar som kvinnliga arbetare utsätts för över hela världen. Kvinnor som arbetar i den informella sektorn har tvingats ta extraordinära risker för att hålla fast vid sin försörjning. Medan många möter våld och stigma på grund av att folk tror att de bärviruset, är andra mer benägna att förlora sina jobb, vilket gör det mindre troligt att de kommer att återtill att vara en del av den betalda arbetskraften.     

Center for Women’s Global Leadership fokuserar på följande krav för arbetares rättigheter i den informella sektorn: 

  • Omedelbart slut på våld och trakasserier av gatuförsäljare, inklusive hot, konfiskering, sexuella trakasserier och fysiska övergrepp, särskilt av statliga aktörer och polis
  • Erkännande från regeringen som egenföretagare och viktiga bidrag till ekonomin, liksom inkludering i sociala trygghets- och ekonomiska stödsystem.
  • Bättre och inkluderande städer för alla och säkra allmänna utrymmen. 

Afrikagrupperna fortsätter att stå i solidaritet mot alla former av genusbaserat våld i våra sociala sammanhang och arbetsmiljöer. Vi gör detta genom att erkänna att en viktig del av aktivismen består i att dela vittnesmål och att stå upp mot orättvisor hemma och på jobbet. Vittnesmål kan stötta kvinnor genom att visa att de inte är ensamma, och provocerar fram diskussion kring ett tabubelagt ämne. Vi vill höra era erfarenheter av hur just du kämpar mot genusbaserat våld. Hur bekämpar du våldet?   

 

 

 

Recent Posts