340 organisationer från hela världen adresserar OECD-DAC och uttrycker stor oro för det svenska civilsamhället🌏 - Afrikagrupperna %

Nyhet 2024-04-30

340 organisationer från hela världen adresserar OECD-DAC och uttrycker stor oro för det svenska civilsamhället

I ett brev från 340 civilsamhällsorganisationer från hela världen adresserat till OECD-DAC uttrycker organisationerna en stor oro för det svenska civilsamhällets roll att fortsätta göra skillnad globalt. Flera av Afrikagruppernas partnerorganisationer finns med på listan och är med i kampen!

För att stärka civilsamhällets demokratiska utrymme har 30 OECD-DAC-länder, däribland Sverige🇸🇪, enats om 28 principer och åtaganden. Sidas beslut att säga upp alla avtal under CSO-strategin vid årets slut äventyrar dessa överenskommelser och kommer att underminera civilsamhällesorganisationers arbete världen över.

Det skriver 340 organisationer från över 60 länder i ett brev till OECD:s biståndskommitté DAC. Enligt brevet utmanas fem åtaganden i och med beslutet:

🤝🏾 Meningsfulla och inkluderande konsultationer och tillbörlig aktsamhet
🤝🏾 Flexibelt och förutsägbart stöd, både projektstöd och kärnstöd
🤝🏾 Investeringar i det lokala civilsamhällets ledarskap i partnerländer.
🤝🏾 Möjliggörande av jämlika partnerskap
🤝🏾 Gör ingen skada

Final letter DAC CSO recommendations

(669 Kb)


Stötta kampen för en rättvis värld!

Scanna koden nedan i din Swish-app för att enkelt skänka en gåva till Afrikagrupperna. Du kan förstås också skriva in Swish-numret manuellt.

STÖD OSS