COP28: Sverige och EU måste växla upp arbetet med klimaträttvisa - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-10-18

 Summering av CONCORD Sveriges rapport ”COP 28: A call for ambition and justice”

Årets IPCC (FN:s klimatpanel) sammanfattande rapport visar återigen hur alvarligt de nuvarande och framtida möjliga effekter av vårt förändrande klimat och betonar hur brådskande det är att vidta åtgärder för dessa allvarliga effekter. Effekterna av klimatförändringarna kan kännas av och ses över hela världen, men de länder och samhällen som har bidragit minst till klimatkrisen är de som påverkas oproportionerligt mycket.  

När länderna möts igen för förhandlingar på COP28 (den tjugoåttonde gången konferensen för FN:s ”Framework Convention on Climate Change” parter äger rum) i Dubai förväntar vi oss att Sverige samt EU visar ledarskap för att främja klimaträttvisa, mänskliga rättigheter, jämställdhet och barns rättigheter i genomförandet av Parisavtalet. Detta skulle innebära följande mer ambitiösa åtaganden och åtgärder för begränsning, klimatfinansiering, inkludering och för att hantera klimat- och naturkriserna tillsammans. I ett uttalande lyfter CONCORDs medlemmar tillsammans rekommendationer till Sverige samt EU inom fyra områden:

  1. Minska utsläppen och sätta stopp för fossila bränslen 

Utsläppsminskningarna som länder har tagit på sig hittills är inte tillräckliga för att stoppa jordens temperaturökning från att öka mer än 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå, vilket är i linje med Parisavtalet. 

  1.  Klimatfinansiering till de mest drabbade grupperna och länderna 

Rika länder har lovat att ge 100 miljarder US dollar i bidrag varje år i klimatfinansiering till utvecklingsländer, detta har ännu inte skett. De länder och grupper som är mest drabbade är i ett stort behov stöd till klimatanpassning samt klimatrelaterade förluster och skador. 

  1. Inkluderande beslutsfattande och brett deltagande  

För att det ska vara möjligt att nå en rättvis omställning är det väsentligt att inkludera drabbade grupper i beslutsprocesser. Det måste skapas plats för mer meningsfullt deltagande för olika grupper, bland annat urfolk, barn, kvinnoorganisationer och unga i klimatbeslut på oliks nivåer. 

  1. Ta itu med klimat- och naturkriserna tillsammans  

 Klimatförändringarna gör att artutrotningen går snabbare, samtidigt som en hög biologisk mångfald är en förutsättning för ett motståndskraftigt ekosystem. EU och Sverige måste förespråka lösningar som innehåller garanterade fördelar för biologisk mångfald och klimat, samtidigt som lösningarna säkerhetsställer mänskliga rättigheter för lokalbefolkningar och urfolk. Sverige och EU måste bör även förespråka att en omvandling av det globala matsystemet sker, baserat på både matsuveränitet och agroekologiska principer, detta måste göras för att kunna uppnå mål för den biologiska mångfalden och klimatet. 

CONCORDs rapport: concord-sweden-position-paper-cop28-final.pdf 

STÖD OSS