Afrikagrupperna är på plats i Almedalen för att försvara biståndet - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-06-30

Afrikagrupperna är på plats i Almedalen för att försvara biståndet

Den 4–7 juli är Afrikagrupperna i Almedalen. Huvudbudskapet är att stå upp för det internationella biståndet och lyfta namninsamlingen och kampanjen Rädda Biståndet (raddabistandet.nu), samt sätta press på politikers biståndspolitikiska riktning och feministiska utrikespolitik. Inför valet vill vi ha ett löfte från våra politiker att ge minst 1% av bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck.

Under våren 2022 valde regeringen att frysa utbetalningarna av 9,2 miljarder kronor av biståndsbudgeten och omfördela medlen för att finansiera mottagandet av ukrainska flyktingar. Nedskärningen betyder att civilsamhället i detta nu ser hur avtal bryts och budgetar reduceras med 40 procent mitt under pågående verksamhetsår. Det är en självklarhet att Sverige ska ta emot människor från det fruktansvärda krig som pågår. Däremot är det ovärdigt att det sker på bekostnad av andra utsatta grupper.

Tillsammans med 15 civilsamhällsorganisationer valde vi därför att kraftsamla. På Almedalen anordnar vi ett samtal på Sverige i världen – Almedalens globala mötesplats – Sverige i världen (sverigeivarlden.se) med rubriken “Sverige skär i biståndet – civilsamhället rapporterar från de mest utsatta globalt”.  I samtalet lyfts exempel på vilka fördelar biståndet har för människors överlevnad och arbete för mer demokratiska och jämställda samhällen globalt, men även vilka förödande konsekvenser nedskärningar har på kort och lång sikt.

Organisationer som gått samman och arrangerar seminariet är: Afrikagrupperna, Act Svenska kyrkan, Civil Rights Defenders, Diakonia, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Olof Palme Center, Plan International, PMU, RFSU, Rädda Barnen, Svenska missionsrådet, Union to Union, We Effect och WWF. Samtalet följs av en utfrågning av partiernas talespersoner om biståndet, klimatpolitiken, Agenda 2030, jämställdhet, företagens och civilsamhällets roll, och vad de vill driva under Sveriges ordförandeskap i EU, arrangerat av CONCORD.

Om Sverige i världen 

Sverige i världen är Almedalens globala mötesplats som arrangeras av biståndsmyndigheten Sida i samarbete med ett 50-tal andra aktörer. Under fyra dagar förvandlas Donnersgatan 6 till ett levande torg med spännande aktiviteter, seminarier och debatter som rör global utveckling. Tillsammans sätter vi agendan och diskuterar demokrati, klimathot, fred och säkerhet, jämställdhet, framtidens bistånd och mycket, mycket mer! Sverige i världen håller öppet söndag-torsdag under Almedalsveckan, 3–6 juli 2022 och alla seminarier sänds på Sverige i världens youtubekanal. 

Nedan kan du se seminariet live och i efterhand:

STÖD OSS