Stöd miljörättskämpar - Afrikagrupperna

Ge en gåva för liv, hälsa och klimatet

Visste du att var åttonde dödsfall i världen beror på luftföroreningar?
De största bovarna är kolkraftverk som bara i Sydafrika orsakar över 2 200 dödsfall varje år. Och ännu fler människor blir, precis som Promise Mabilos barn, sjuka. Stöd hennes kamp för ren luft.

Energi till vilken kostnad?
I Sydafrika anses kol vara en billig energikälla. Men när kol förbränns släpper det ut både växthusgaser och hälsofarliga föroreningar. Barn är särskilt utsatta, allra mest de som bor nära kraftverken. Highveld-området i sydöstra Sydafrika som har 12 kolkraftverk släpper ut mest växthusgaser i hela Afrika. Just där bor Promise. Hon försökte förstå varför hennes barn aldrig blev friskt från sin luftvägssjukdom. Läkaren sa att enda lösningen var att flytta barnet minst 20 mil bort. Men det var inget alternativ och Promise frågade sina grannar om de upplevde liknande problem. Snart hade hon startat en miljörörelse.

Kunskap kring klimat och hälsa är första steget
Afrikagruppernas partner groundWork arbetar med att förbättra livskvaliteten för människor som drabbats av miljöorättvisor. De mobiliserar motstånd mot smutsig energi, sprider kunskap om förnybart och att kolbrytning är det största hotet mot människors hälsa. De stöttar gruvsamhällen och rörelser som Promises, för en rättvis energiomställning, en som är både socialt och ekologiskt hållbar.

Stöd södra Afrikas miljörättskämpar

När du ger en gåva till Afrikagrupperna är du med och stöttar kvinnorättskämpars arbete för ren luft och miljörättvisa. Du väljer själv hur mycket du vill bidra med.

» Bidra till att förbättra livskvaliteten för människor som drabbas
» Bidra till mobiliseringen av motstånd mot smutsig energi
» Stötta gruvsamhällen och rörelser som Promises

STÖD OSS