Många utländska jordbruksföretag drömmer om det gröna guldet i Afrika. Jordbruksmark som kan användas för att odla tobak eller soja för export.
Bönderna tvingas bort från sin mark. Eller så övertalas de att odla med genmodifierade eller hybridfröer patentägda av de transnationella företagen.
Resultatet har blivit ett jordbruk som inte längre är till för den egna befolkningen, utan för andra länders och företags egenintresse.
Det är inte hållbart.

 

Idag står det småskaliga jordbruket för 70% av maten som konsumeras. Det är detta jordbruk vi vill ha hjälp att investera i.

 

Hjälp oss investera i ett småskaligt hållbart jordbruk i södra Afrika!