Johannes Berndalen Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2009-01-02

USA om palestinafrågan

I slutet av november fick Namibias premiärminister Nahas Angula ett brev från The House Committee on Foreign Affairs vid den amerikanske kongressen. I brevet förklarar kommitten att Namibia borde ändra sin inställning i palestinafrågan vid omröstningar i FN. Kommitten som består av 50 medlemmar har som uppgift att övervaka planering, budgetering och implementering i USA:s biståndsprogram till utlandet och se över intressen för amerikanska företag utomlands. I brevet börjar kommitten med att tala om det stora bistånd Namibia fått på 305 miljoner us-dollar, och det goda samarbete som finns mellan USA och Namibia. Sedan förklarar de att vid omröstningar i FN har Namibia bara röstat likadant som USA i 7,5 procent av omröstningarna. De nämner särskilt resolutioner mot Israel där Namibia röstat för 12 gånger och lagt ned sin röst 6 gånger. USA har röstat emot i alla av fallen.
– Vi har svårt att tro att våra länder har så olika syn som omröstningarna visar, förklarar kommitten i brevet.

Nahas Angula bekräftade att han fått brevet, men betvivlar dess äkthet sedan det kom med fax. Vidare förklarar han att brevet inte kommer att påverka Namibias inställning till palestinafrågan eller påverka dess relationer med Israel.

The Namibian, 23 december 2008

STÖD OSS