Fröaktion Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2020-12-08

Våra lokala fröer är vår mat och vår medicin

Så säger Flaida Macheze som är aktiv inom Afrikagruppernas samarbetsorganisationer Rural Women’s Assembly. Hon är en av tusentals bönder som idag organiserar sig för att rätten att använda naturliga fröer.

Afrikagrupperna arbetar aktivt i Sverige för att öka kännedomen om fröfrågan och de småskaliga böndernas situation i södra Afrika. Men vi har även har ett nära samarbete med civilsamhällesorganisationer som dagligen kämpar för att lokala, hållbara kunskaper kring jordbruk tas tillvara. För civilsamhället i södra Afrika är det viktigt att uppmärksamma och lyfta den kriminalisering av fröer som pågår idag och det faktum att främst hybridfröer erbjuds som en del av storskaliga jordbruksinsatser. Vi arbetar idag med 29 organisationer eller rörelser som alla engagerar småskaliga bönder på ett eller annat sätt. En av våra partnerorganisationer är den moçambikiska bonderörelsen Uniaco Nacional de camponeses (UNAC). UNAC har över 150 000 medlemmar och driver program för att bevara lokala fröer och skydda den lokala matproduktionen. Varje år genomförs utbildningar runt om i landet för att öka kunskapen om matsuveränitet, jordbruksutveckling och vikten av fröbanker.

Frölagar hindrar försäljning och utbyte av fröer

UNAC har påbörjat ett arbete för att spara och öka mängden lokala frösorter i Moçambique. Ett stort hinder för detta arbete är den nya moçambikiska frölagen, som förhindrar både försäljningen och utbytet av fröer. Detta eftersom lokala fröer på grund av sina heterogena egenskaper inte alltid uppfyller de nya regler som måste uppfyllas innan utsäde får säljas vidare. Utvecklingen går snabbt framåt och i AGRA-planen för Moçambique är ett av målen att öka böndernas användande av patenterade hybridfröer, konstgödsel och andra insatsvaror från fyra procent 2017 till 41 procent 2021. Något som gynnar de transnationella storföretagens hybridfröer på de lokala fröernas bekostnad

Fröer som delats i generationer

Rural Women´s Assembly , en annan av våra partnerorganisationer, är ett nätverk av kvinnliga bönder som kämpar för matsuveränitet och sin försörjning. Nätverket spänner över nio länder och har över 300 000 medlemmar. De värnar om lokala fröer genom att spara, dela och byta dem, något som pågått i tusentals år. De gör också aktivt motstånd mot olika aktörers försök att införa frölagar, samt utbildar kvinnliga småbrukande jordbrukare i alternativa och hållbara jordbruksmetoder. Deras arbete fokuserar på agroekologi, fröbevaring och respekt för naturen.

Sparade fröer hos UNAC Foto: Linda Nyström, Moçambique

Vill du lära dig mer?

Läs gärna våra rapporter:

Kvinnliga småskaliga bönder – beskyddare av fröer, mat och mark
Uniaco Nacional de camponeses (UNAC)
AGRA Planen för Moçambique
Rural Women’s Assembly
Fröer – en fråga om frihet och försöjning

Du kan göra skillnad!

  • Skriv på vårt upprop för att stoppa utvecklingen av patenterade fröer.
  • Köp naturliga fröer och undvik att köpa fröer från de stora fröföretagen
  • Bli Afrikapartner och stöd Afrikagruppernas arbete för att fler ska få tillgång till fröer och odlingsmöjligheter!
  • Besök vår gåvoshop och köp fina fröprodukter från Growing Paper i Sydafrika.
  • Bli aktiv medlem i någon av våra lokalgrupper.

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS