Zimbabwes rikedomar

Landets samlingsregering skriker efter pengar (lån) från Nord, Syd och Öst. Men egentligen behöver ju de bara se till att landets rikedomar, natur och människor nyttjas på ett optimalt sätt. Äntligen har en politiker tagit upp ämnet. Parlamentsledamoten P.T. Mungofa skriver i förra helgenss Zimbabwe Independent om hur staten bör återta kontrollen över utvinning, förädling, distribution och export, åtminstone till hälften. Den andra hälften kan privata investerare ha kontroll över, skriver han och uppger grannländerna Namibia, Botswana, Syafrika som goda exempel. (artikellänk)

Det är allmänt känt att landets naturrikedomar, både jordbruksarealer och mineraler länsas av hårdföra militärer eller av individer anknutna till dem.

För ett par månader sedan publicerade centralbanken en lista över landets potentiella mineralresurser:

Guld: 13 miljoner ton
Platina: 2.8 miljarder ton
Kromit: 930 miljoner ton
Nickel: 4.5 miljoner ton
Kol: 26 miljoner ton
Diamanter: 16.5 miljoner ton
Järn: 30 miljarder ton
Koppar: 5.2 miljoner ton
Metangas: störst i södra Afrika

(källa: Standard Bank Economics 26 Mars 2009)

Om ovanstående stämmer innebär det bland annat att bara guldet har ett värde på över tre miljarder SEK (guld kostar nu ca 250 SEK per gram). Centralbanken uppskattar också att bara den illegala utforslingen av diamanter uppgår till över 300 miljoner USA dollars varje månad. Utmaningen är att kontrollera denna utflöde, men också att omsätta det till värde för hela landet och hela dess befolkning. I så fall skulle diamantpengarna räcka gott och väl till statens och landets behov.

Vi får också vara försiktiga med siffrorna (som vi alltid ska vara med siffror). De här är ju trots allt sammanställda av landets centralbank, en länsande institution. De överdriver förmodligen för att kunna sälja utvinningsrättigheter. Vad vi förstår försöker politiker locka internationella investerare och stater till att framställa pengar till Zimbabwe i utbyte mot utvinningsrättigheter. Hittils har ingen visat någon större entusiatism. Zimbabwe är en het potatis, trots allt. Men annars finns det redan ett antal operatörer i landet, sydafrikanska såsom brittiska.

/Deniz Kellecioglu, utvecklingsekonom i Harare för Afrikagrupperna

Recent Posts