Zimbabwes högsta domstol kastar arbetare till vargarna

Det var i fredags som Zimbabwes högsta domstol förvånade många då de i ett rättsfall dömde till företaget Zuva Petroleums fördel. Fallet handlade om en arbetstvist där två arbetare blivit sparkade utan kompensation eller verklig anledning. Tvärtemot hur många jurister tolkar arbetslagstiftningen tillåts nu företag sparka sin personal utan förklaring och utan avgångsvederlag så länge de lämnar tre månaders varsel. Högsta domstolens chefsdomare tillsammans med fyra andra domare menar att lagen ska tolkas som om arbetsgivare och arbetstagare har samma rättigheter. När en arbetsgivare ges tre månaders varsel om sin egen avgång, ska detta även gälla arbetsgivaren.

Tinashe Chisaira är advokat och arbetar på Afrikagruppernas partnerorganisation Zimcodd, men uttalar sig som privatperson.

Tinashe Chisaira

Tinashe Chisaira

-Vår arbetslagstiftning är bra. Men högsta domstolen valde att tolka den felaktigt. De gjorde en snäv bedömning samtidigt som de ignorerade andra delar av lagen, som mål om demokratiskt påverkan på arbetsplatsen. Domen fråntar de mest basala rättigheter facken har för att överhuvudtaget kunna förhandla. Kollektivförhandlingar garanteras i både arbetslagstiftning och grundlag men är nu överskriven. Som socioekonomisk aktivist och jurist har jag varit stolt över Zimbabwes relativt progressiva arbetslagstiftning. Nu har högsta domstolen med ett par penndrag upphävt arbetarklassens vinningar.  Arbetsmarknaden kommer bli mer fascistisk och nyliberal om aktivister inte klarar att stå upp mot utmaningen.

Delar av Zimbabwes regering verkar dela Tinashes åsikter, om än i mildare ordalag. Ministern för Arbete och Social Välfärd, Prisca Mupfumira, säger att domen ”har öppnat dammluckan för varslade avskedningar och resulterar i att ett stort antal arbetare felaktigt förlorar sina jobb. Mitt departement analyserar situationen och kommer agera.”

Agnes Nygren

Afrikagrupperna, Kommunikatör Johannesburg

 

The labour regime is set to become more fascist and neo-liberal if the body of activists in the country fail to rise up to the occasion. – See more at: http://nehandaradio.com/2015/07/19/supreme-court-anti-labour-ruling-rude-awakening-for-activists-and-trade-unions/#sthash.sOmOFBzX.dpuf
The labour regime is set to become more fascist and neo-liberal if the body of activists in the country fail to rise up to the occasion. – See more at: http://nehandaradio.com/2015/07/19/supreme-court-anti-labour-ruling-rude-awakening-for-activists-and-trade-unions/#sthash.sOmOFBzX.dpuf
The labour regime is set to become more fascist and neo-liberal if the body of activists in the country fail to rise up to the occasion. – See more at: http://nehandaradio.com/2015/07/19/supreme-court-anti-labour-ruling-rude-awakening-for-activists-and-trade-unions/#sthash.sOmOFBzX.dpuf
Recommended Posts