Youth Agenda Trust

Ungdomsorganisationen Youth Agenda Trust arbetar med unga i marginaliserade områden och försöker få dem integrerade med andra unga i Zimbabwe.  Föreningen bildades av ungdomar 2002 som reflekterade kring det politiska våldet och orättvisorna som ägde rum kring det presidentval som då hölls. Ungdomarna var oroliga över det våld som unga människor utsattes för, både som förövare och som offer.

Youth Agenda Trust arbetar för att alla unga människor ska kunna delta i politiska aktiviteter på ett jämlikt sätt så att de ska kunna hjälpa till att utveckla landet.

Ungefär varannan vecka producerar de sitt nyhetsbrev ”the New Age Voices”. Läs den senaste utgåvan här.

Recent Posts