Vittvätt av Rhodesia

Det pågår en ytlig och vulgär mediekampanj om landkonflikten i Zimbabwe. Budskapet är att de forna vita ägarna skall få tillbaka sina farmer, utan att nämna att konfliktens rötter ligger i kolonialtiden.

Enligt Svenska Akademins Ordbok betyder kolonisera;

”befolka, uppodla ett land medelst nybyggare, slå sig ned och bilda en koloni.”

Alltså fredligt och utvecklande, medan ockupera betyder,

”fysiskt bemäktiga sig. intaga ett landområde, militärt besättande av ett landområde som hör till ett främmande land [folk] i syfte att … utöva militär och politisk kontroll…”

Det var en ockupation Storbritannien inledde för mer än hundra år sedan och den varade i praktiken fram till 1980. Under tiden pågick en illegal bosättarpolitik som kraftigt ökade efter andra världskriget. Av de, som valdes in i det Rhodesiska parlamentet på 60-talet, var bara en fjärdedel födda i landet. De stiftade lagar som förvisade den afrikanska befolkningen till ofruktbara reservat. I de överfulla reservaten beslutade myndigheterna att antalet djur skulle begränsas, vilket skapade svält. I Europa har man juridiskt reglerat egendomsstölder under andra världskriget, men den processen skedde aldrig i Zimbabwe, vilka hindrade den?

Den välgjorda brittiska dokumentärfilmen ”Mugabe och den vita afrikanen” är ett huvudnummer i kampanjen. I ingressen sägs,

”Zimbabwes diktator Robert Mugabe bestämde sig för att köra ut de sista vita farmarna i landet, och inledde år 2000 en aggressiv jordreform som drivit tusentals vita jordägare på flykt.”

Utan att nämna bakgrunden, fungerar filmen som en vittvätt av den rhodesiska rasismen. Det är hög tid att ta ställning till den jordreform som nu redan är genomförd, även om man anser att sättet den genomfördes på, i huvudsak gick ut på att hålla president Mugabe kvar vid makten. Med all respekt för allt personligt lidande som många vita storbönder upplevt, så kan man inte på allvar hävda att farmerna skall återgå till de vita storbönderna. Den åsikten ger bara Mugabe ett större stöd. Erfarenheter av ockupationen och konsekvenserna av den, känner alla afrikaner till, därför finns det en enorm resonans i den afrikanska befolkningen för en jordreform, utan att man för den skull stödjer Mugabes etniska nationalism.

Birger Nordström

Recommended Posts