– Vi vill ta tillbaka debatten till dem som den berör.

Janet Zhou

Janet Zhou

Det sa Janet Zhou, handläggare på Zimbabwe Coalition on Debt and Development (ZIMCODD), vid lansering i Bulawayo av en manual som ”vanliga människor” kan använda sig av för att förstå problematiken kring skuldfrågan. Zimbabwe är ett land med höga utlandsskulder (närmare 5.7 $ miljarder). Skulderna kommer främst ifrån tre olika faser. Problemet är att utlandsskulden växer för varje dag som går och hur ska Zimbabwe kunna betala tillbaka denna enorma summa? Är det verkligen den ordinära människan på landsbygden som ska betala tillbaka?

En av föreläsarna, Tirivangani Mutazu, från organisationen Africa Forum and Network on Debt and Development (AFRODAF), påpekade att zimbabwierna betalar skatt, de få som har arbete, men trots det finns det inga pengar över som regeringen kan använda till utbildningsfrågor, hälsovård, infrastruktur osv.

Manualen definierar skuld som ”There is not free lunch in this world”. Vid mötet deltog olika aktörer på gräsrotsnivå som  kommer att ha nytta och använda  utbildningsmaterialet i sina aktiviteter. Manualen  är till för kommuner och är skriven på ett lättförståligt språk och med bilder  för att nå de marginalisrade och utsatta grupperna i samhället. ZIMCODD hoppas att genom publicera utbildningsmaterialet att det blir en fokusering på skuldfrågan, eftersom Zimbabwe just nu befinner sig i en kritisk fas i sin historia när sammarbetsregeringen ska ta tag i många problem som har drabbat kvinnor och barn hårdast. Vid nästa utgåva hoppas ZIMCODD kunna ge ut utbildningsmaterialet på de lokala språken för att kunna nå alla grupper i samhället.

Afrikagrupperna har stött ZIMCODD sedan 2002 och koalitionen firar 10 år i år.

Recent Posts