– Vi kan fortfarande göra något, än är det inte försent.

Thomas Deve, en konsult för SEATINI, pratade om nyckelsteg för att nå en utvecklad stat.

SEATINI (Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute) hade nyligen en workshop om de Ekonomiska Partnerskapavtalen (EPA) som  förhandlas mellan EU och AVS-länderna. Zimbabwe är att av de länderna som ingår i AVS-gruppen.

Workshopen var ett regionalt möte för länder i södra Afrika och vände sig till parlamentsledamöter och det civila samhället. Ett 30 deltagare från sex olika länder var samlade i två dagar. Namnet för mötet var ”Reclaming policy space in Bilateral and Multilateral Trade Negotiations in Southern Africa”.

– Vi kan fortfarande göra något, ännu är det inte försent att stoppa partnerskapavtalen, förklarade Rangarirai Machemedze, chef på SEATINI, och fortsatte:

– Vi måste återta vår position i förhandlingarna och vi behöver göra det nu.

Angelica Katuruza, från ministeriet "Regional integration och internationellt samarbete" pratade om hur EPA-förhandlingarna påverkar SADC och COMESA's regionala intitativ.

Efter en genomgång av de Ekonomiska Partnerskapsavtalen gavs exempel från olika sektorer i samhället om hur EPA redan har påverkats och hur de skulle påverkas om de implementeras till fullo: den private sektorn, fackförbundsrörelsen, SADCs parlament, jordbrukssekotorn, och från Malawi som ett land exempel.

En representant från EU:s förhandlinsgdelegation var där och gav EU:s syn på hur läget är i förhandlingarna.

Mötet uppmärksammades både i den statsägda radion och den enda tv-kanalen som finns i Zimbabwe.

Recommended Posts